WEB stránka ZŠ Čičava

ZŠ

Vývoz odpadu

odpad

Kontakt

Obec Čičava

Obecný úrad
Čičava 26
Vranov nad Topľou
093 01

Tel.:
+421 57 442 20 00

e-mail:
obec@cicava.sk

IČO: 00332305

VÚB a.s. Vranov n/T

Č. ú. 23620632/0200

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

Navigácia

Obsah

Demografické údaje

 

Počet obyvateľov k 1.1.2017: 1 199
z toho žien: 597
priemerný vek obyvateľov: 31,12
od 0 -18: 444 obyvateľov
od 19 - 40: 404 obyvateľov 
od 41 - 88: 351 obyvateľov
narodení v roku 2016: 20
zomrelí v roku 2016: 2