WEB stránka ZŠ Čičava

ZŠ

Vývoz odpadu

Kontakt

Obec Čičava

Obecný úrad
Čičava 26
Vranov nad Topľou
093 01

Tel.:
+421 57 442 20 00

e-mail:
obec@cicava.sk

IČO: 00332305

VÚB a.s. Vranov n/T

Č. ú. 23620632/0200

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

Navigácia

Obsah

Súťaž Chminianska Nová Ves

Dobrovoľný hasičský zbor

Predseda: František Nemčík                   0907 977 387

Podpredseda/veliteľ: Patrik Tkáč           0948 284 052

Tajomník: Jozef Švarný 

Preventivár: Michal Leško

Referent mládeže: Pavol Kalafa st.

Strojník: Ján Janočko                               0918 665 911

Revízor: Jozef Tkáč

 

Dobrovoľný hasičský zbor funguje v obci od r. 1931. Založil ho mernícky učiteľ Cukker. Vznikom hasičského zboru v Čičave sa zvýšila ochrana budov a majetku občanov obce. V roku 1944 miestny dobrovoľný hasičský zbor mal 16 členov. Po roku 1950 sa miestna organizácia hasičov dostala pod ideologický vplyv KSČ. V tomto čase bola premenovaná na Základnú organizáciu požiarnej ochrany v Čičave. V Čičave bolo za posledných 30 rokov málo požiarov aj vďaka preventívnym protipožiarnym opatreniam.

 Pohár o starostu obce Belá nad Cirochou

Pohár o starostu obce Belá nad Cirochou