WEB stránka ZŠ Čičava

ZŠ

Vývoz odpadu

odpad

Kontakt

Obec Čičava

Obecný úrad
Čičava 26
Vranov nad Topľou
093 01

Tel.:
+421 57 442 20 00

e-mail:
obec@cicava.sk

IČO: 00332305

VÚB a.s. Vranov n/T

Č. ú. 23620632/0200

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

Navigácia

Obsah

Hasiči

Dobrovoľný hasičský zbor

Predseda: František Nemčík

Dobrovoľný hasičský zbor funguje v obci od r. 1931. Založil ho mernícky učiteľ Cukker. Vznikom hasičského zboru v Čičave sa zvýšila ochrana budov a majetku občanov obce. V roku 1944 miestny dobrovoľný hasičský zbor mal 16 členov. Po roku 1950 sa miestna organizácia hasičov dostala pod ideologický vplyv KSČ. V tomto čase bola premenovaná na Základnú organizáciu požiarnej ochrany v Čičave. V Čičave bolo za posledných 30 rokov málo požiarov aj vďaka preventívnym protipožiarnym opatreniam.

            V trvaní hasičského zboru sa na jeho čele vystriedalo niekoľko ľudí. Z posledných rokov však hodno spomenúť  jeho dlhoročného predsedu, nebohého Michala Janočku a Milana Kopču, pod ktorého vedením vyrastala nová generácia hasičov a hasičiek. Výsledkom sú výrazné úspechy nášho mužského i ženského hasičského družstva na rôznych hasičských súťažiach. Na hasičskej súťaži o Zemplínsky pohár si dievčatá Dobrovoľného hasičského zboru Čičava odniesli pohár za výborné 2. miesto.