WEB stránka ZŠ Čičava

ZŠ

Vývoz odpadu

odpad

Kontakt

Obec Čičava

Obecný úrad
Čičava 26
Vranov nad Topľou
093 01

Tel.:
+421 57 442 20 00

e-mail:
obec@cicava.sk

IČO: 00332305

VÚB a.s. Vranov n/T

Č. ú. 23620632/0200

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

Navigácia

Obsah

                                                                      

                                                                     Obec Čičava

                                              Obecný úrad, Čičava 26, Čičava, 093 01

 

 

Oznam o začatí výkonu TSP a TP v obci Čičava

 

 

    V obci Čičava začal od 1.12.2017 výkon TSP/TP v rámci Národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v oblastiach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ v obci Čičava. 

TSP plagát

 

Pracovníci Terénnej sociálnej práce pracujú v priestoroch starého obecného úradu      na adrese Čičava 26.

 

Terénna sociálna pracovníčka: Mgr. Martina Zeliková

Terénni pracovníci:                      Mária Brenková

                                                        Ladislav Ferenc

 

tel:    0918 689 713