WEB stránka ZŠ Čičava

ZŠ

Vývoz odpadu

Kontakt

Obec Čičava

Obecný úrad
Čičava 26
Vranov nad Topľou
093 01

Tel.:
+421 57 442 20 00

e-mail:
obec@cicava.sk

IČO: 00332305

VÚB a.s. Vranov n/T

Č. ú. 23620632/0200

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.07.2018

Zmluva o dielo č. 7/2018

7/2018

92 506,08 EUR

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Obec Čičava

04.07.2018

Zmluva o dielo č. 6/2018

6/2018

203 309,15 EUR

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Obec Čičava

28.06.2018

Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zn

18/40/054/56

Neuvedené

Obec Čičava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

28.06.2018

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe

18/40/52A/118

Neuvedené

Obec Čičava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

28.06.2018

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

5190042006

6,64 EUR

Obec Čičava

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna insurance group

07.06.2018

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2018/000768 - 070

Neuvedené

Obec Čičava

Ministerstvo vnútra SR

29.05.2018

Zmluva o spracovaní účtovnej evidencie

Zmluva o spracovaní účtovnej evidencie

Neuvedené

Obec Čičava

Ing. Štefan Fenik

24.05.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovat

Neuvedené

Jaroslav Kačmár - HasPO

Obec Čičava

24.05.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovat

Neuvedené

NAJ, s.r.o.

Obec Čičava

24.05.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Neuvedené

Audit Consult CD, s.r.o.

Obec Čičava

23.05.2018

Zmluva o poskytnutí služby

Zmluvy o poskytnutí služby

30,00 EUR

Jakub Ivanko

Obec Čičava

02.05.2018

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania

Neuvedené

Obec Čičava

NATUR-PACK, a.s.

02.05.2018

Dohoda č.18/40/50j/21 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č.5/2004 z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

18/40/50j/21

18 655,20 EUR

Obec Čičava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

30.04.2018

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Neuvedené

Obec Čičava

Slovak Telekom, a.s.

30.04.2018

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Neuvedené

Obec Čičava

Slovak Telekom, a.s.

30.04.2018

Zmluva o zraidení vecného bremena č. 7/2018

7/2018

71,68 EUR

Vlastníci pozemkov

Obec Čičava

27.04.2018

Dodatok č. 1 Zmluve o zriadení vecného bremena podľa § 151 Občianskeho zákonníka zo dňa 26.09.2016

Dodatok č. 1

108,80 EUR

Vlastníci pozemkov

Obec Čičava

25.04.2018

Zmluva č. 38 617 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

38 617

3 000,00 EUR Tritisíc EUR

Obec Čičava

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

06.04.2018

Kúpna zmluva č. Z201814177_Z

Z201814177_Z

154 500,00 EUR

ŠTÝL - IVANOV

Obec Čičava

28.03.2018

Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 26.09.2016

Dodatok č.1

61,44 EUR

Vlastníci pozemkov

Obec Čičava

28.03.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 9/2018

9/2018

174,08 EUR

Vlastníci pozemkov

Obec Čičava

27.03.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa26.09.2016

Dodatok č.1

16,64 EUR

Vlastníci pozemkov

Obec Čičava

27.03.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 26.09.2016

Dodatok č.1

133,12 EUR

Vlastníci pozemkov

Obec Čičava

26.03.2018

Zmluva o dielo č.6/2018

6/2018

5 592,00 EUR

DD-ARCH s.r.o.

Obec Čičava

20.03.2018

Zmluva č. ZO-2018-35-01 o poskytovaní služieb

Zmluva č. ZO-2018-35-01 o poskytovaní služieb

10,00 EUR

Obec Čičava

NAJ, s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: