Digitálna mapa obce ČIČAVA

mapa

Mapa CINTORÍNA

cintorin

Vývoz odpadu 2023

WEB stránka ZŠ Čičava

ZŠ

Navigácia

Obsah

Posviacka novej farskej budovy a kríža na rómskej osade dňa 11.08.2019

V Čičave posvätili novú farskú budovu a kríž na rómskej osade

V nedeľu 11. 8. 2019 posvätil vladyka Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita najprv kríž na novej rómskej osade v Čičave. Miestni Rómovia vladyku privítali „marikľou“.
Kríž je súčasťou vonkajšieho liturgického priestoru, ktorý sa používa na aktivity Gréckokatolíckej rómskej misie a Formačného centra pre rómov. Liturgický priestor a kríž si postavili pod dohľadom o. Martina Mekela rómovia z Čičavy vlastnými rukami. Otec arcibiskup počas posviacky zdôraznil význam kríža ako znaku spásy a pripomenul, že je dôležité toto miesto modlitby využívať na modlitbu nielen počas liturgických slávení, ale kedykoľvek.
Následne po presune pred farskú budovu vladyku privítal starosta obce Bc. Dušan Vilenik, ktorý v krátkosti opísal priebeh prác i nadšenie veriacich počas výstavby. Vyzdvihol úlohu otca Slavomíra Krajňáka, ktorý výstavbu začal a otca Martina Labana, ktorý všetkých duchovne viedol a povzbudzoval, ale aj pracoval ako ostatní počas celej výstavby a tiež nezastupiteľnú úlohu modlitebného spoločenstva, ktoré sa celý čas modlilo za výstavbu. V závere príhovoru poprosil vladyku o posviacku farskej budovy.
V liturgii po posvätení vladyka povzbudil veriacich, aby sa nebáli, lebo Ježiš kráča celým životom s nami. V závere liturgie odovzdal otec arcibiskup pamätnú medailu jubilejného roka Bc. Dušanovi Vilenikovi ako poďakovanie za jeho aktívnu osobnú angažovanosť pri výstavbe farskej budovy, a pamätné listy ďalším veriacim.
Niečím osobitným bolo udelenie čestného občianstva obce Čičava o. Martinovi Mekelovi za jeho láskavý a dobrotivý prístup, obetavú pastoračnú činnosť v prospech obce, nezištnú pomoc a za šírenie dobrého mena obce Čičava. Čestné občianstvo udelil z poverenia obecného zastupiteľstva starosta obce Bc. Dušan Vilenik.

Príhovor starostu obce na uvítanie arcibiskupa pred posviackou farskej budovy v Čičave                    dňa 11.8.2019

Vaša excelencia, najosvietenejší vladyka Ján Babjak, vážení duchovní otcovia, predstavitelia štátnej správy, vážené slávnostné zhromaždenie!

Dovoľte mi, aby som Vás všetkých privítal na tejto milej a významnej slávnosti. Zvlášť by som chcel privítať Vás Vaša excelencia, vladyka Ján. Taktiež sme radi, že pozvanie prijali aj prednosta Okresného úradu a predseda OO SNS a v jednej osobe Mgr. Andrej Krišanda, ako aj náš rodák Ing. Marián Tkáč.

 V mene všetkých veriacich obce Čičava, ale aj všetkých prítomných hostí chcem vyjadriť radosť z toho, že ste prostredníctvom nášho  otca Martina  prijali naše pozvanie a že môžeme spoločne s Vami Vladyka Ján dnes  sláviť  Svätú liturgiu a byť účastní na posviacke našej novej farskej budovy.

Chceme sa týmto spôsobom poďakovať Bohu za jeho veľké milosti, že nielen počas  celej výstavby farskej budovy, ale aj v tomto čase poznávame, že v našich ťažkostiach nás Boh nikdy nenecháva samých. Práve teraz mocne cítime jeho prítomnosť a starostlivosť o našu obec i každého osobne. 

O. Slavomír Krajňák, ktorý prišiel do farnosti v roku 2011, dokázal v krátkom čase zjednotiť gréckokatolíckych veriacich a nadchnúť ich pre stavbu farskej budovy. Nepochybne aj Vaša návšteva 29. januára 2012 výrazne pomohla zanieteniu veriacich.

O. Martin Laban nás nielen duchovne viedol a povzbudzoval, ale aj pracoval ako jeden z nás počas celej výstavby. Spoločenstvo gréckokatolíckych veriacich v Čičave,  za pomoci veriacich  susedných obcí a za pomoci dobrodincov, sponzorov  vykonalo kus hodnotnej práce. Vďaka osobnej odovzdanosti a ochote všetkých, ktorí  svojimi darmi prispeli a svojou prácou  pomohli, sa náš spoločný úmysel - postaviť dôstojný príbytok pre kňaza, z Božej milosti podarilo zrealizovať. Chcem zdôrazniť aj význam Modlitebného spoločenstva, ktoré sa počas celej výstavby farskej budovy intenzívne modlilo za prebiehajúce práce.

 Dnešný deň sme si spolu s Vami aj my všetci vyhradili na to, aby sme slávnostným spôsobom Bohu poďakovali za všetky milosti, ktoré nám celý čas zosielal. Nech je  táto slávnosť oslavou Boha, ktorý robí veľké divy a skutky voči malým, ktorý ľudí zjednocuje a uschopňuje ich k tomu, aby spolupracovali na dobrých veciach. Zaiste, zdôrazňujú to aj slová 126 žalmu, ktorý budeme dnes spievať: Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.

Vaša excelencia Vladyka Ján, prijmite naše veľké poďakovanie za Vašu prítomnosť a dovoľte mi privítať Vás starootcovským zvykom, chlebom a soľou a poprosiť o posviacku tejto farskej budovy.

                                    Sláva Isusu Christu!

 

 

 

 

 


Vytvorené: 12. 8. 2019
Posledná aktualizácia: 15. 8. 2019 09:12
Autor: