Navigácia

Obsah

                            Kto nepozná Sväté písmo, nepozná Krista.

                                 Ja som cesta,pravda,život.(JN 14,6) 

                                            

Biblia - Sväté písmo.(Prísl 6,)

12(Je) naničhodník, ničomník, (kto) chodí s falošnými ústami; 13 (kto) žmurká okom, (kto) sa nohou dorozumieva, (kto) naznačuje prstami, 14 (kto) v srdci svojom (prechováva) prevrátenosti, (kto) zamýšľa zlo v každý čas, (kto) zvady rozsieva. 15 Preto naň príde náhle záhuba, zaraz bude zgniavený a pomoci (mu) nebude. 16 Šestoro vecí nenávidí Pán a sedmoro je preň ohavnosťou: 17 pyšné oči, jazyk falošný a ruky, ktoré prelievajú krv nevinnú, 18 srdce, ktoré snuje zlé zámery, nohy, čo bežkom utekajú za zlom, 19 kto hovorí lož ako svedok falošný a (ten), kto medzi bratmi zvady rozsieva.

 

Z knihy Sirachovcovej 7 kapitola

3.Synu nerozsievaj zlo do brázd neprávosti,aby si ho nežal sedemnásobne.13.Nerozsievaj nepravdivé správy proti svojmu bratovi,ale ani nepriateľovi nerob dačo podobné!18Pamätaj,že Boží hnev nebude  dlho meškať.19.Úplne pokoruj svojho ducha,lebo telo telo hriešnika sa tresá ohňom a červom.

Súvislosti:     https://www.mojabiblia.sk/svatepismo/20/prislovia-kapitola-6/

 

https://www.mojabiblia.sk/svatepismo/70/kniha-sirachovcova-kapitola-7/katolicky-preklad/