Vývoz odpadu 2019

WEB stránka ZŠ Čičava

ZŠ

Kontakt

Obec Čičava

Obecný úrad
Čičava 41
Vranov nad Topľou
093 01

Tel.:
+421 57 442 20 00

e-mail:
obec@cicava.sk

IČO: 00332305

VÚB a.s. Vranov n/T

Č. ú. 23620632/0200

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

Navigácia

Obsah

Demografické údaje

 

Počet obyvateľov k 1.1.2018: 1 244
z toho žien: 621
priemerný vek obyvateľov: 29,27
od 0 -18: 460 obyvateľov
od 19 - 40: 414 obyvateľov 
od 41 - 90: 370 obyvateľov
narodení v roku 2017: 29
zomrelí v roku 2017: 3