Navigácia

Obsah

Späť

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Za zapisovateľa miestnej volebnej komisie v Čičave bola starostom obce vymenovaná   

p. Anna Škutová

Kontakt: 

sídlo: Základná škola Čičava

tel. : 0910 900 628

email:  obec@cicava.sk

Lehota na doručenie kandidátnych listín v zmysle § 171 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uplynie v utorok 30. augusta 2022 o 24:00 hod.

Kandidátne listiny preberá zapisovateľka miestnej volebnej komisie 

počas pracovnej doby od pondelka do piatku v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod.    

                             v budove Základnej školy Čičava 34

 

-  mimo pracovnej doby je potrebné si vopred dohodnúť čas odovzdania listín                       na telefónnom čísle: 0910 900 628

najneskôr však do  30. augusta 2022 do 24.00 hod.

Vyvesené: 19. 7. 2022

Dátum zvesenia: 31. 10. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť