Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN č. 2/2022 o miestnych daniacha o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čičava

Vyvesené: 24. 11. 2022

Dátum zvesenia: 10. 12. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť