Navigácia

Obsah

Späť

Vodovod v obci Vyšný Kazimír - Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - Upovedomenie o začatí vodoprávneho konania - Verejná vyhláška

Vyvesené: 4. 8. 2022

Dátum zvesenia: 20. 8. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť