Navigácia

Obsah

Späť

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky

Vyvesené: 14. 1. 2022

Dátum zvesenia: 14. 2. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť