Obsah


Zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Dodávka, montáž a správa nabíjacej stanice elektromobilov 30.03.2022 24.03.2023
Sadové úpravy verejných priestranstiev v obci Čičava 31.08.2021 26.08.2022
Stojiská na separovanie odpadu v obci Čičava 14.05.2021 09.05.2022
Výstavba chodníka v obci Čičava 04.02.2021 30.01.2022
Vybavenie kuchyne MŠ 1 17.12.2020 12.12.2021
Interiérové vybavenie – nábytok MŠ Čičava 27.11.2020 22.11.2021
Vybavenie kuchyne MŠ 26.11.2020 21.11.2021
Spevnené plochy pri Dome smútku 20.11.2020 15.11.2021
Merač rýchlosti vozidiel 26.10.2020 21.10.2021
Čičava – oplotenie cintorína 04.09.2020 30.08.2021
Stavebné úpravy spevnených plôch a výmena oplotenia – časť výmena oplotenia 20.04.2020 15.04.2021
Stravovacie služby - stravné poukážky pre Obec Čičava 27.02.2020 21.02.2021
Zberný dvor Čičava – externé riadenie projektu 30.07.2019 24.07.2020
Výmena podlahovej krytiny v Základnej škole Čičava 16.07.2019 10.07.2020
Dodávka a montáž kamerového systému ZŠ Čičava 22.02.2019 17.02.2020
Zberný dvor Čičava 28.12.2018 23.12.2019
Vybavenie detského ihriska 29.11.2018 24.11.2019
Dodávka potravín pre žiakov v hmotnej núdzi 30.08.2018 25.08.2019
Prístavba kuchyne ku kultúrnemu domu 11.06.2018 06.06.2019
Prístavba kuchyne ku kultúrnemu domu 05.06.2018 31.05.2019
Rekonštrukcia a zateplenie hasičskej zbrojnice - Interiérové úpravy Hasičskej zbrojnice 29.05.2018 24.05.2019
Rekonštrukcia a zateplenie hasičskej zbrojnice - Interiérové úpravy Hasičskej zbrojnice 16.05.2018 11.05.2019
Výzva - Vypracovanie projektovej dokumentácie diela Prístavba kuchyne ku Kultúrnemu domu 15.03.2018 10.03.2019
Výzva - Vypracovanie projektovej dokumentácie diela Prístavba kuchyne ku Kultúrnemu domu 15.03.2018 10.03.2019
Výzva - IKT vybavenie 15.03.2018 10.03.2019
Výzva - Vypracovanie zmien a doplnkov č. 1 k ÚPN obce Čičava 16.02.2018 11.02.2019
Výzva - Deratizácia v nájomných bytoch v rómskych osadách 11.12.2017 06.12.2018
Dodávka potravín pre žiakov v hmotnej núdzi. 14.09.2017 09.09.2018
Výzva na predkladanie cenových ponúk - Dezinsekcia 31.07.2017 26.07.2018
Výzva na predkladanie cenových ponúk "Oprava učební a sociálnych zariadení" 27.02.2017 22.02.2018
Výzva na predloženie ponuky - Stavebné práce projektu Oprava a rozšírenie miestnej komunikácie v Rómskej osade Čičava 18.10.2016 13.10.2017
ZŠ Čičava - oprava vnútorných priestorov 04.08.2016 30.07.2017
Výmena okien v obecných nájomných bytoch 29.07.2016 24.07.2017
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné dielo Čičava - kanalizácia. Rozšírenie kanalizácie 29.07.2016 24.07.2017
Dodávka potravín pre žiakov v hmotnej núdzi 27.07.2016 22.07.2017
Oprava miestnej komunikácie v obci Čičava 20.05.2016 15.05.2017

Tovary a služby

Potraviny

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
11.Výzva 31.07.2015 25.07.2016
8.Výzva -Stravné listky pre projekt Občianské hliadky 31.12.2014 26.12.2015
4.Dodávka potravín pre žiakov v HN 10.02.2014 05.02.2015
5.Správa 05.02.2014 31.01.2015
3.Dodávka potravín pre žiakov v HN 03.02.2014 29.01.2015
2.Dodávka potravín pre žiakov v HN 20.01.2014 15.01.2015
1.Dodávka potravín pre žiakov v HN 17.01.2014 12.01.2015

Stavebné práce

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
7.rekonštrukcia MŠ Čičava 24.11.2014 19.11.2015
5.výmena okien b.j.161 17.10.2014 12.10.2015
6.výzva na predloženie súťažnej ponuky 06.06.2014 01.06.2015
2.informácia o zadavaní zákazky rekonštrukcia MŠ 02.06.2014 28.05.2015
6.Kanalizačné prípojky 11.04.2014 06.04.2015