Vývoz odpadu 2020

Triedený zber

WEB stránka ZŠ Čičava

ZŠ

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Navigácia

Obsah

VZN 2015

VZN č.2/2015 Poplatky, otváracie hodiny a prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska v obci Čičava Stiahnuté: 332x

VZN č.3/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 309x

VZN č.4/2015 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 355x

VZN 2014

VZN č.1/2013 o miestnych daniach na rok 2014 Stiahnuté: 341x

VZN č.2/2013 o poplatku za KO a DSO na rok 2014 Stiahnuté: 243x

VZN č.3/2013 o stanovení podmienok nájmu obecných bytov na rok 2014 Stiahnuté: 324x

VZN č.4/2013 o nakladaní s odpadmi na rok 2014 Stiahnuté: 269x

VZN č.5/2013 o správnych poplatkoch na rok 2014 Stiahnuté: 301x

VZN č.6/2013 o chove hospodárskych zvierat na rok 2014 Stiahnuté: 320x

VZN 2013

VZN č.1/2012 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa na rok 2013 Stiahnuté: 320x

VZN č.2/2012 o miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2013 Stiahnuté: 265x

VZN č.3/2012 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, ŠZ a CVČ so sídlom na území obce Čičava Stiahnuté: 253x

VZN č.4/2012 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom Čičava Stiahnuté: 283x

VZN 2012

VZN č.1/2011 o dani z nehnuteľnosti na rok 2012 Stiahnuté: 304x

VZN č.2/2011 o miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2012 Stiahnuté: 245x

VZN č.3/2011 o poplatkoch za úkony vykonávané OcÚ a za prenájom majetku obce Stiahnuté: 266x

VZN 2011

VZN č. 02/2011 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou v Čičave Stiahnuté: 63x

VZN č. 03/2011 o určení výšky mesačného príspevku zák.zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním dieťaťa, žiaka v zariadení školského stravovania zriadeného obcou Stiahnuté: 66x

VZN č.1/2010 o miestnych daniach na rok 2011 Stiahnuté: 1020x

VZN č.2/2010 o miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2011 Stiahnuté: 270x

Stránka