Navigácia

Obsah

Archiv

Zmluvy

Zmluva o spracovaní účtovnej evidencie

80.

2015-06-22-112546-Document__3_.pdf Stiahnuté: 328x | 14.08.2015

ZMLUVA

68. Sponzorské zmluvy

2015-04-14-194020-Sponzorsk___zmluvy.pdf Stiahnuté: 234x | 14.08.2015

ZMLUVA

64. Zmluva o spolupráci Rómsky inštitút

2015-03-13-064719-Document__1__8_.pdf Stiahnuté: 209x | 14.08.2015

ZMLUVA

63. Zmluva o poskytnutí služby na výkon externého manažmentu

2015-03-03-204346-Document__1__5_.pdf Stiahnuté: 191x | 14.08.2015

ZMLUVA

62. Zmluva o poskytovaní právnych služieb

2015-03-03-204017-Zmluva_o_poskytovan___pr__vnych_slu__ieb.docx Stiahnuté: 215x | 14.08.2015

Zmluva o obchodných a dodavateľských podmienkach

52. Astherm s.r.o Michalovce

2014-10-17-175523-zmluva.pdf Stiahnuté: 200x | 14.08.2015

VVS

46. Zmluva o výkone správy majetku

2014-03-28-085453-vvs.pdf Stiahnuté: 411x | 14.08.2015

Zmluva o poskytovaní údajov

41. Geod. a kart. ústav Bratislava

2013-11-19-143809-kartografick_____stav.pdf Stiahnuté: 215x | 14.08.2015

Nájomná zmluva

39. Grécko-kat. form. centrum pre Rómov

2013-10-10-113700-zmluva_o_n__jme.pdf Stiahnuté: 219x | 14.08.2015

VÚB

32. Zmluva o kontokorentnom účte

2013-04-29-132051-Zmluva_o_kontokorentnom___vere___._382_2013_UZ.pdf Stiahnuté: 205x | 14.08.2015

VÚB

31. Všeobecne platné podmienky

2013-04-29-131904-Vseobecne_obchodne_podmienky_pre_uvery.pdf Stiahnuté: 188x | 14.08.2015

VÚB

30. Dohoda o vyplňovacom práve

2013-04-29-131740-Dohoda_o_vypl__ovacom_pr__ve___._622_2013_D.pdf Stiahnuté: 209x | 14.08.2015

VÚB

29. Blankozmenka

2013-04-29-131657-Blankozmenka.pdf Stiahnuté: 224x | 14.08.2015

VSE

26. Zmluva o pripojení do distrib. siete

2012-12-10-144033-zmluva.pdf Stiahnuté: 207x | 14.08.2015

zmluva o dielo

18. Vodostav

2012-04-11-132251-zmluva.pdf Stiahnuté: 229x | 14.08.2015

Dodatky č. 1 a 2 ku Zmluve o NFP

12. TSP

2011-11-04-124543-Dodatky_1_a_2.pdf Stiahnuté: 227x | 14.08.2015

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na stavebné práce

11. Chemkostav, Zlepšenie občianskej infraštruktúry

2011-11-02-095357-Dok2.pdf Stiahnuté: 234x | 14.08.2015

Pozemstav

2. zmluva o dielo

2011-03-03-143835-zmluva_o_dielo1.doc Stiahnuté: 189x | 14.08.2015

Príloha č.3 k zmluve o združenej dodávke elektriny

89. zverejnená dňa 11.08.2015

2015-08-11-085103-Document__4_.pdf Stiahnuté: 193x | 11.08.2015

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

88. Zverejnená dňa 07.08.2015

2015-08-07-095339-Document__4_.pdf Stiahnuté: 235x | 07.08.2015

Stránka