Navigácia

Obsah

Archiv

Zmluvy

Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia SP

87. Zverejnená dňa 21.07.2015

2015-07-21-090749-Document__3_.pdf Stiahnuté: 259x | 21.07.2015

Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie a poskytovania ďalších webhostingových služieb

86. Zverejnená dňa 15.07.2015

2015-07-15-141936-Document__3_.pdf Stiahnuté: 218x | 15.07.2015

Zmluva o dielo

85. Zverejnená dňa 15.07.2015

2015-07-15-094030-Document__3_.pdf Stiahnuté: 248x | 15.07.2015

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

83. Zverejnená dňa 03.07.2015

2015-07-03-121247-Document__3_.pdf Stiahnuté: 226x | 03.07.2015

Dodatok k zmluve o vzájomnej spolupráci

82. Zverejenená dňa 24.06.2015

2015-06-24-072222-Document__3_.pdf Stiahnuté: 290x | 24.06.2015

Komisionárska zmluva

81. Zverejnená dňa 23.06.2015

2015-06-23-084737-Document__3_.pdf Stiahnuté: 235x | 23.06.2015

Zmluva o poskytnutí služby č. 020415-1

79. Zverejnená dňa 10.06.2015

2015-06-10-130119-Document__3_.pdf Stiahnuté: 300x | 10.06.2015

Sponzorská zmluva

78. Zverejnená dňa 05.06.2015

2015-06-05-114420-Document__4_.pdf Stiahnuté: 206x | 05.06.2015

Sponzorská znluva

77. Zverejnená dňa 05.06.2015

2015-06-05-114344-Document__3_.pdf Stiahnuté: 191x | 05.06.2015

Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu

76. Zverejnená dňa 02.06.2015

2015-06-02-111823-Document__3_.pdf Stiahnuté: 230x | 02.06.2015

Rámcová mandátna zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb

75. Zverejnená dňa 26.05.2015

2015-05-26-125540-Document__3_.pdf Stiahnuté: 212x | 26.05.2015

ZMLUVA

71. Zmluva o dielo /MŠ/ zo dňa 28.04.2015

2015-04-29-073120-Document__3__6_.pdf Stiahnuté: 245x | 28.04.2015

ZMLUVA

71. Zmluva o dielo /MŠ/ zo dňa 28.04.2015

2015-04-29-073120-Document__3__6_.pdf Stiahnuté: 180x | 28.04.2015

ZMLUVA

71. Zmluva o dielo /MŠ/ zo dňa 28.04.2015

2015-04-29-073120-Document__3__6_.pdf Stiahnuté: 272x | 28.04.2015

ZMLUVA

71. Zmluva o dielo /MŠ/ zo dňa 28.04.2015

2015-04-29-073120-Document__3__6_.pdf Stiahnuté: 244x | 28.04.2015

ZMLUVA

70. Kúpna zmluva zo dňa 22.04.2015

2015-04-26-083110-Document__3__4_.pdf Stiahnuté: 355x | 22.04.2015

ZMLUVA

66. Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo dňa.24.3.2015

2015-03-29-104425-Document__3__3_.pdf Stiahnuté: 212x | 24.03.2015

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

61. Zmluva o prenájme zo dňa 11.02.2015

2015-02-27-194007-Document__28_.pdf Stiahnuté: 206x | 11.02.2015

RÁMCOVÁ ZMLUVA

60. Rámcová zmluva zverejnená dňa:26.01.2015

2015-02-26-115959-Document__24_.pdf Stiahnuté: 196x | 26.01.2015

Zmluva o dielo- Regenerácia centra -Odstraňovanie následkov škôd po povodniach v r.2010

59. Zverejnená dňa:20.01.2015

2015-02-18-185929-Document__17_.pdf Stiahnuté: 191x | 20.01.2015

Stránka