Vývoz odpadu 2019

WEB stránka ZŠ Čičava

ZŠ

Kontakt

Obec Čičava

Obecný úrad
Čičava 41
Vranov nad Topľou
093 01

Tel.:
+421 57 442 20 00

e-mail:
obec@cicava.sk

IČO: 00332305

VÚB a.s. Vranov n/T

Č. ú. 23620632/0200

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.01.2019

Zmluva o dielo č. 140119-2

140119-2

1 200,00 EUR

Obec Čičava

Projekt Consult, spol. s.r.o.

09.01.2019

Zmluva o spracovaní účtovnej evidencie

Zmluva o spracovaní účtovnej evidencie

1 000,00 EUR

Obec Čičava

Ing. Štefan Fenik

08.01.2019

Zmluva o dielo č.4/2018

4/2018

30 680,62 EUR

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Obec Čičava

02.01.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci č.: USVRK-OIP-2018/000768-070

Dodatok č.1

Neuvedené

Obec Čičava

Ministerstvo vnútra SR

20.12.2018

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-2018/452-219

KRHZ-PO-2018/452-219

Neuvedené

Obec Čičava

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR

14.12.2018

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

5190043822

65,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna insurance group

Obec Čičava

14.12.2018

Dohoda č. 18/40/052/384

18/40/052/384

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Čičava

13.12.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja špo

9 000,00 EUR

Obec Čičava

Úrad vlády Slovenskej republiky

13.12.2018

Zmluva dielo č. 9/2018/VO

9/2018/VO

Neuvedené

Elauk s.r.o.

Obec Čičava

12.12.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MV SR zo dňa 19.11.2018

1

29 146,59 EUR

Obec Čičava

Ministerstvo vnútra SR

30.11.2018

Dohoda č. 18/40/054/221 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu "Cesta na trh práce 2" - Opatrenie č.2

18/40/054/221

Neuvedené

Obec Čičava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

26.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prrostredníctvom rozpočtu MV SR

PHZ-OPK1-2018-001362-003

30 000,00 EUR

Obec Čičava

Ministerstvo vnútra SR

13.11.2018

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

5190043740

32,50 EUR

Obec Čičava

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna insurance group

12.11.2018

Dohoda č. 18/40/052/198 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci

18/40/052/198

Neuvedené

Obec Čičava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

07.11.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 12/2018

12/2018

129,28 EUR

Vlastníci pozemkov

Obec Čičava

02.11.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

Neuvedené

Obec Čičava

MUDr. Tibor Kočiš

24.10.2018

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Neuvedené

Obec Čičava

Slovak Telekom, a.s.

19.10.2018

Zmluva č. 129574 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

129574 08U02

150 000,00 EUR

Obec Čičava

Environmentálny fond

10.10.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 7/2018

Dodatok č.1

Neuvedené

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Obec Čičava

03.10.2018

Rámcová dohoda o zákazke na dodávku tovaru

1/9/2018

Neuvedené

ACEM, s.r.o.

Obec Čičava

28.09.2018

Dohoda č. 18/40/054/152

18/40/054/152

Neuvedené

Obec Čičava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

26.09.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 8/2018

8/2018

Neuvedené

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Čičava

Obec Čičava

24.09.2018

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

2406438748

Neuvedené

Obec Čičava

Generali poisťovňa, a.s.

14.09.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Neuvedené

Obec Čičava

MADE spol. s.r.o.

11.09.2018

Zmluva o budúcej Zmluve o zriadení vecného bremena

Zmluva o budúcej Zmluve o zriadení vecného bremena

Neuvedené

Obec Čičava

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: