Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.04.2021

Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve č. 02/27.3./2020

Dodatok č.1

Neuvedené

Achác Bodor STAVOSERVIS

Obec Čičava

14.04.2021

Príloha č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 19.06.2020

Príloha č.2

Neuvedené

Obec Čičava

Obec Čičava

26.03.2021

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2020/001579-011

Neuvedené

Obec Čičava

Ministerstvo vnútra SR

12.02.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP-IMRK2-2021-003563

96 753,69 EUR

Obec Čičava

Ministerstvo vnútra SR

29.01.2021

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

Zmluva o pripojení

Neuvedené

Obec Čičava

Východoslovenská distribučná a.s.

22.01.2021

Poistná zmluva

1199000834

120,00 EUR

Obec Čičava

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna insurance group

22.01.2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

Neuvedené

Obec Čičava

RAMEKO s.r.o.

13.01.2021

Dodatok 1/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz nebezpečného odpadu

1/2021

Neuvedené

Obec Čičava

FÚRA s.r.o.

07.01.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

52 132,80 EUR

Obec Čičava

Eurogastrop, s.r.o.

31.12.2020

Nájomné zmluvy o nájme obecného bytu odlišného štandardu

Nájomné zmluvy 2021 19 b.j.

Neuvedené

Nájomníci bytov

Obec Čičava

31.12.2020

Nájomné zmluvy o nájme obecného bytu odlišného štandardu

Nájomné zmluvy 2021 bytovka 161

Neuvedené

Nájomníci bytov

Obec Čičava

31.12.2020

Nájomné zmluvy o nájme obecného bytu odlišného štandardu

Nájomné zmluvy 2021 5 b.j.

Neuvedené

Nájomníci bytov

Obec Čičava

31.12.2020

Nájomné zmluvy o nájme obecného bytu odlišného štandardu

Nájomné zmluvy 2021 6 b.j.

Neuvedené

Nájomníci bytov

Obec Čičava

31.12.2020

Nájomné zmluvy o nájme obecného bytu odlišného štandardu

Nájomné zmluvy 2021 12 b.j.

Neuvedené

Nájomníci bytov

Obec Čičava

31.12.2020

Nájomné zmluvy o nájme obecného bytu odlišného štandardu

Nájomné zmluvy 2021 Zelené bunky

Neuvedené

Nájomníci bytov

Obec Čičava

30.12.2020

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

č. O/2021/F/44

Neuvedené

ELEKOS

Obec Čičava

28.12.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

4,00 EUR

Prenajímatelia

Obec Čičava

22.12.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

48 432,30 EUR

Obec Čičava

NOMIland s.r.o.

14.12.2020

Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb

Neuvedené

BM PROTECT s.r.o.

Obec Čičava

01.12.2020

Zmluva o dielo

59/2020

875,00 EUR

Martin Velčko - ZEMWELL - geodetická kancelária

Obec Čičava

01.12.2020

Zmluva o dielo č. 30/11/2020

30/11/2020

15 081,00 EUR pätnásťtisícosemdesiatjedeneur

CLEAN-ED s.r.o.

Obec Čičava

30.11.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

Neuvedené

Obec Čičava

SR - Štatistický úrad SR

20.11.2020

Protokol č. 04719/2020-OV-0250189/20-00

04719/2020-OV-0250189/20-00

Neuvedené

Obec Čičava

Slovenský pozemkový fond

20.11.2020

Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP

Dodatok č. 3 k OPKZP-PO1-SC111-2017-32/04

205 368,91 EUR

Obec Čičava

Ministerstvo životného prostredia

19.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/2403

20 000,00 EUR

Obec Čičava

Ministerstvo financií SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: