Vývoz odpadu 2019

WEB stránka ZŠ Čičava

ZŠ

Kontakt

Obec Čičava

Obecný úrad
Čičava 41
Vranov nad Topľou
093 01

Tel.:
+421 57 442 20 00

e-mail:
obec@cicava.sk

IČO: 00332305

VÚB a.s. Vranov n/T

Č. ú. 23620632/0200

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.08.2019

Dohoda č. 19/40/50J/55 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

19/40/50J/55

Neuvedené

Obec Čičava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

30.08.2019

Dohoda č. 19/40/054/126 o poskytnutí FP na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "pracuj v školskej kuchyni"

19/40/054/126

Neuvedené

Obec Čičava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

13.08.2019

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

55,25 EUR

Obec Čičava

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna insurance group

12.08.2019

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služieb

Neuvedené

Obec Čičava

Ing. Michal Dvorjak

12.08.2019

dohoda č. 19/40/052/1 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci

dohoda č. 19/40/052/1

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Čičava

02.08.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čičava v roku 2019

Zmluva č.3/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z r

1 000,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Čičava

Obec Čičava

31.07.2019

Dohoda č.19/40/52A/161 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osoby

Dohoda č. 19/40/52A/161

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Čičava

29.07.2019

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

6,64 EUR

Obec Čičava

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna insurance group

29.07.2019

Zmluva o dielo č. 6/2019

Zmluva o dielo č.6/2019

7 024,63 EUR

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Obec Čičava

24.07.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čičava v roku 2019

Zmluva č.2/2019 o poskytnutí dotácie Gréckokatolíc

1 000,00 EUR

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Čičava

Obec Čičava

24.07.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čičava v roku 2019

Zmluva č.1/2019 o poskytnutí dotácie GFC

1 000,00 EUR

Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov v Čičave

Obec Čičava

22.07.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

1

207 735,86 EUR

Obec Čičava

Ministerstvo životného prostredia

11.07.2019

Mandátna zmluva č.1

1

1 620,00 EUR

DD-ARCH s.r.o.

Obec Čičava

03.07.2019

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

tz2019-06-25vs1

Neuvedené

Obec Čičava

TOPSET Solution s.r.o.

28.06.2019

Dohoda č. 19/40/50J/40 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2001 Z.z. o službách zamestnanosti

Dohoda č. 19/40/50J/40

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Čičava

21.06.2019

Zmluva o poskytnutí služby - Periskop pre riaditeľov škôl

Zmluva o poskytnutí služby - PERISKOP pre riaditeľ

Neuvedené

Periskop s.r.o.- člen Komensky Group

Obec Čičava

07.06.2019

Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z201814177_Z

Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z201814177_Z

Neuvedené

ŠTÝL - IVANOV

Obec Čičava

03.06.2019

Zmluva o dielo č.4

4

2 940,00 EUR

DD-ARCH s.r.o.

Obec Čičava

03.06.2019

Dohoda o zrušení Zmluvy o dielo č.3

Dohoda o zrušení Zmluvy o dielo č.3

Neuvedené

DD-ARCH s.r.o.

Obec Čičava

31.05.2019

Dohoda č. 19/40/50J/34 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z

Dohoda č. 19/40/50J/34

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Čičava

31.05.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP-IMRK3-2019-002424

196 293,12 EUR

Obec Čičava

Ministerstvo vnútra SR

22.05.2019

Zmluva dielo č. 3 podľa OZ v zmysle § 536 a následneznení neskorších zmien a doplnkov na vypracovanie Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu Stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice

Zmluva o dielo č. 3

4 320,00 EUR

DD-ARCH s.r.o.

Obec Čičava

09.05.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

4 800,00 EUR

Marianna Dvorjaková

Obec Čičava

06.05.2019

Zmluva č. 39 633 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

Zmluva č 39 633

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Čičava

15.04.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OPKZP-PO1-SC111-2017-32/04

207 735,86 EUR

Obec Čičava

Ministerstvo životného prostredia

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: