Vývoz odpadu 2020

WEB stránka ZŠ Čičava

ZŠ

Kontakt

Obec Čičava

Obecný úrad
Čičava 41
Vranov nad Topľou
093 01

Tel.:
+421 57 442 20 00

e-mail:
obec@cicava.sk

IČO: 00332305

VÚB a.s. Vranov n/T

Č. ú. 23620632/0200

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.02.2020

Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2018/00768-070

Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-20

Neuvedené

Obec Čičava

Ministerstvo vnútra SR

11.02.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na obdobie prvý polrok 2020

Zmluva o poskytnutí FP

62,00 EUR

Obec Čičava

Základná škola Michalovce

11.02.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

207 735,86 EUR

Obec Čičava

Ministerstvo životného prostredia

10.02.2020

Dodatok č. 11 K Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu zo dňa 17.2.2003 v znení dodatku č. 1 až č.10

Dodatok č. 11

Neuvedené

Obec Čičava

Mesto Vranov nad Topľou

04.02.2020

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Zmluva o poskytovaní FP

682,00 EUR

Mesto Vranov nad Topľou

Obec Čičava

27.01.2020

Dohoda č. 20/40/054/63

Dohoda č. 20/40/054/63

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Čičava

31.12.2019

Nájomné zmluvy o nájme obecného bytu odlišného štandardu

Nájomné zmluvy 2020 Zelené bunky

Neuvedené

Nájomníci bytov

Obec Čičava

31.12.2019

Nájomné zmluvy o nájme obecného bytu odlišného štandardu

Nájomné zmluvy 2020 19 b.j.

Neuvedené

Nájomníci bytov

Obec Čičava

31.12.2019

Nájomné zmluvy o nájme obecného bytu odlišného štandardu

Nájomné zmluvy 2020 6 b. j.

Neuvedené

Nájomníci bytov

Obec Čičava

31.12.2019

Nájomné zmluvy o nájme obecného bytu odlišného štandardu

Nájomné zmluvy 2020 12 b. j.

Neuvedené

Nájomníci bytov

Obec Čičava

31.12.2019

Nájomné zmluvy o nájme obecného bytu odlišného štandardu

Nájomné zmluvy 2020 5 b.j.

Neuvedené

Nájomníci bytov

Obec Čičava

30.12.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Čičava

06.12.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OPĽZ/309/2019

Neuvedené

Obec Čičava

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

11.11.2019

Zmluva o dielo 62/2019

Zmluva o dielo 62/2019

Neuvedené

Obec Čičava

Martin Velčko - ZEMWELL - geodetická kancelária

11.11.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čičava v roku 2019

Dodatok č.1

Neuvedené

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Čičava

Obec Čičava

29.10.2019

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci číslo zmluvy: USVRK-OIP-2019/0

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Čičava

29.10.2019

Dodatok 2/2019 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Dodatok 2/2019 k zmluve o poskytovaní služieb v ob

Neuvedené

FÚRA s.r.o.

Obec Čičava

28.10.2019

Dohoda č.19/40/054/213 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa,ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa §54 ods. 1 písm, a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektor

Dohoda č. 19/40/054/213

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Čičava

22.10.2019

Zmluva o dielo 58/2019

Zmluva o dielo 58/2019

227,00 EUR

Martin Velčko - ZEMWELL - geodetická kancelária

Obec Čičava

14.10.2019

Zmluva o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2019-003002

ZM_SEP-IMRK2-2019-003002

612 046,16 EUR

Obec Čičava

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

11.10.2019

Dodatok 1/2019 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Dodatok 1/2019

Neuvedené

FÚRA s.r.o.

Obec Čičava

11.10.2019

Kúpna zmluva č. Z201930317_Z

Kúpna zmluva č Z201930317_Z

176 597,00 EUR Jenostosedemdesiatšesťtisícpäťstodeväťdesiatsedemeur

ŠTÝL - IVANOV

Obec Čičava

02.10.2019

Zmluva o poskytnutí FP na podporu záujmového vzdelávania na obd. druhý polrok 2019

Zmluva o poskytnutí FP na podporu záujmového vzdel

24,80 EUR

Obec Čičava

Základná škola Michalovce

01.10.2019

Zmluva o poskytovaní právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Neuvedené

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., advokátska kancelária

Obec Čičava

30.09.2019

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní právnych služieb

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní právnych sl

Neuvedené

Obec Čičava

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., advokátska kancelária

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: