Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.12.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čičava v roku 2022

3/2022

1 000,00 EUR

Obec Čičava

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Čičava

02.12.2022

Dodatok 1/2023

Dodatok 1/2023

Neuvedené

FÚRA s.r.o.

Obec Čičava

30.11.2022

Z M L U V A č. E4435 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

E4435 08U02

62 232,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Čičava

30.11.2022

Dohoda č. 22/40/054/352

Dohoda č. 22/40/054/352

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Čičava

30.11.2022

Úrazové poistenie č. 5190058369

Úrazové poistenie č. 5190058369

20,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna insurance group

Obec Čičava

30.11.2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu "mOBEC"

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využ

Neuvedené

T-MAPY s.r.o.

Obec Čičava

28.11.2022

Dohoda č. 22/40/054/376

Dohoda č. 22/40/054/376

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Čičava

09.11.2022

Zmluva o spolupráci pre národný projekt

591/2022

54 309,61 EUR

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Čičava

08.11.2022

Zmluva o dielo č. 12/2022

Zmluva o dielo č. 12/2022

143 283,23 EUR

CEZO spol. s r.o

Obec Čičava

31.10.2022

Dohoda č. 22/40/054/319

Dohoda č. 22/40/054/319

Neuvedené

Obec Čičava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

25.10.2022

Dohoda č. 22/40/010/9

Dohoda č. 22/40/010/9

Neuvedené

Obec Čičava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

21.10.2022

Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. ITMS2014+: 312051Z511

403/2022

32 020,00 EUR

Obec Čičava

Úrad vlády Slovenskej republiky

17.10.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čičava v roku 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

1 000,00 EUR

Obec Čičava

Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov v Čičave

21.09.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čičava v roku 2022

2/2022

1 000,00 EUR

Obec Čičava

RKC farnosť Michalok

09.09.2022

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

Neuvedené

Východoslovenská distribučná a.s.

Obec Čičava

08.09.2022

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejného vodovodu

652/8/2022

Neuvedené

Obec Čičava

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

07.09.2022

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať

RA-SNCA/20194649

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Čičava

19.08.2022

Sponzorská zmluva ELAUK

Sponzorská zmluva ELAUK

150,00 EUR

Elauk s.r.o.

Obec Čičava

19.08.2022

Sponzorská zmluva STAVOPROJEKT

Sponzorská zmluva STAVOPROJEKT

200,00 EUR

STAVOPROJEKT s.r.o.

Obec Čičava

17.08.2022

Zmluva o zabezpečení kontroly a čistenia komínov č. 2/2022

Zmluva o zabezpečení kontroly a čistenia komínov č

Neuvedené

Obec Čičava

Gazdík Jozef

15.08.2022

Sponzorská zmluva

Sponzorská zmluva - DLC

300,00 EUR

Obec Čičava

DLC s.r.o , Ing. Ľubomír Červeňák

10.08.2022

Dodatok č. 3 k zmluve č. 90-000049676PO2011

Dodatok č. 3 k zmluve č. 90-000049676PO2011

Neuvedené

Obec Čičava

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

29.07.2022

Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004021 uzavretej dňa 07.06.2021

DOH_SEP-IMRK2-2021-004021

Neuvedené

Obec Čičava

Ministerstvo vnútra SR

29.07.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP-IMRK2-2022-004794

449 383,88 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Čičava

27.07.2022

Darovacia zmluva č. KRHZ-PO-VO-282-035/2022

KRHZ-PO-VO-282-035/2022

46 242,60 EUR

Obec Čičava

Ministerstvo vnútra SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: