Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.09.2020

Dohoda č. 20/40/054/345

Dohoda č. 20/40/054/345

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Čičava

29.09.2020

Kúpna zmluva pre stavbu: Zlepšenie občianskej infraštruktúry v obci Čičava

573/98/2020/IÚ

1,00 EUR

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Čičava

28.09.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Čičava

23.09.2020

Mandátna zmluva č. 10/2020

10/2020

1 200,00 EUR

Ing. Iveta Sabaková

Obec Čičava

21.09.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/5/2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/5/2020

Neuvedené

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Obec Čičava

18.09.2020

Zmluva o dielo

16092020

25 418,21 EUR

PROFIL INVEST 11 s.r.o.

Obec Čičava

28.08.2020

ProFi poistná zmluva

2407544855

443,63 EUR

Obec Čičava

Generali poisťovňa, a.s.

21.08.2020

Zmluva č. 549/2020/DPR o poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK

549/2020/DPR

1 200,00 EUR

Obec Čičava

Prešovský samosprávny kraj

05.08.2020

Darovacia zmluva v rámci národného projektu „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.“ kód ITMS2014+: 312051Q354

USVRK-OIP-2020/001270-010

Neuvedené

Obec Čičava

Ministerstvo vnútra SR

27.07.2020

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1003/2020/D

1003/2020/D

Neuvedené

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Čičava

27.07.2020

Zmluva o termínovanom úvere č. 811/2020/UZ

811/2020/UZ

200 000,00 EUR

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Čičava

23.07.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

623 595,38 EUR

BETPRES, s.r.o.

Obec Čičava

13.07.2020

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO

4419014391

158,08 EUR

Obec Čičava

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna insurance group

10.07.2020

Dodatok č.2/2020 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

2/2020

Neuvedené

Obec Čičava

FÚRA s.r.o.

10.07.2020

Zmluva o dielo č. 1/5/2020

1/5/2020

15 558,91 EUR

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Obec Čičava

07.07.2020

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

Neuvedené

Obec Čičava

Innogy Slovensko, s.r.o.

19.06.2020

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného

Neuvedené

Obec Čičava

FÚRA s.r.o.

10.06.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Neuvedené

Obec Čičava

Audit Consult CD, s.r.o.

03.06.2020

Zmluvné dojednania č.2

4419014388

216,32 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna insurance group

Obec Čičava

29.05.2020

Zmluva o poskytnutí služieb č.260520-1

260520-1

4 608,00 EUR

Diervilla, spol. s r.o.

Obec Čičava

14.05.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Neuvedené

Obec Čičava

Slovak Telekom, a.s.

11.05.2020

Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1373/2013

Dodatok č.2

700,00 EUR

Obec Čičava

MADE spol. s.r.o.

05.05.2020

Dodatok č. 4 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 216/11/2005/Z VV

4

Neuvedené

Obec Čičava

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

05.05.2020

Dodatok č. 2 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 81/1/2014/závod VV

2

Neuvedené

Obec Čičava

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

07.04.2020

Zmluva o dielo

12/2020

430,00 EUR

Martin Velčko - ZEMWELL - geodetická kancelária

Obec Čičava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: