Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.09.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čičava v roku 2023

2/2023

1 000,00 EUR

Obec Čičava

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Čičava

26.09.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obec Čičava v roku 2023

1/2023

1 000,00 EUR

Obec Čičava

Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov v Čičave

20.09.2023

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb

Dohoda č. 23/40/054/1564

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Čičava

30.08.2023

Zmluva č.2023_KGR_POP3ZŠ-PKPO_123 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít

2023_KGR_POP3ZŠ-PKPO_123

Neuvedené

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Obec Čičava

23.08.2023

Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_349 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít

2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_349

Neuvedené

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Obec Čičava

17.08.2023

Zmluva o dielo č. RZ-11-08-2023

Zmluva o dielo č. RZ-11-08-2023

19 183,60 EUR

CEPRAS s.r.o.

Obec Čičava

02.08.2023

Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

DOH_SEP-IMRK2-2021-004333

109 514,41 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Čičava

01.08.2023

DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2019- 003002 zo dňa 9.10.2019

DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného f

588 643,93 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Čičava

17.07.2023

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo č. 12/2022 zo dňa 07.11.2022 v znení dodatku č. 1 zo dňa 20.04.2023

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo č. 12/2022 zo dňa

Neuvedené

CEZO spol. s r.o

Obec Čičava

12.07.2023

Zmluva o dielo zo dňa 10.7.2023

Zmluva o dielo zo dňa 10.7.2023

22 260,00 EUR

DD-ARCH s.r.o.

Obec Čičava

07.07.2023

Dodatok č. 3 k Zmluve č. E4435 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 29.11.2022

Dodatok č. 3 k Zmluve č. E4435 08U02

Neuvedené

Environmentálny fond

Obec Čičava

04.07.2023

Kúpna zmluva zo dňa 3.7.2023

Kúpna zmluva zo dňa 3.7.2023

301,32 EUR

Obec Čičava

Martin David

07.06.2023

Kúpna zmluva zo dňa 7.6.2023

Kúpna zmluva zo dňa 7.6.2023

41,04 EUR

Obec Čičava

Ladislav Staško, Emília Stašková

25.05.2023

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu zo dňa 18.05.2023

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu zo dňa

73,73 EUR

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Čičava

12.05.2023

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VK

293/6/2023/závod VV - Obec Čičava

Neuvedené

Obec Čičava

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, 04248 Košice

02.05.2023

Zmluva č. 323 0992 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

Zmluva č. 323 0992 o poskytnutí dotácie z prostrie

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Čičava

02.05.2023

Úrazové poistenie č. 2408979589

Úrazové poistenie č. 2408979589

138,57 EUR

Generali poisťovňa, a.s.

Obec Čičava

02.05.2023

Úrazové poistenie č. 5190061054

Úrazové poistenie č. 5190061054

30,00 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Obec Čičava

28.04.2023

Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete č. 1000140423

Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete

Neuvedené

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Čičava

26.04.2023

Dohoda č. 23/40/054/893

Dohoda č. 23/40/054/893

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Čičava

24.04.2023

Dodatok č. 13 zo dňa 13.02.2023

Dodatok č. 13 zo dňa 13.02.2023

Neuvedené

Mesto Vranov nad Topľou

Obec Čičava

19.04.2023

Dohoda č. 23/40/054/842

Dohoda č. 23/40/054/842

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Čičava

14.04.2023

D O D A T O K č. 2 k ZMLUVE č. E4435 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 29.11.2022

Dodatok č. 2 k Zmluve č. E4435 08U02

Neuvedené

Environmentálny fond

Obec Čičava

30.03.2023

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302071CPM5-76-80

835/2023

37 232,53 EUR

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Obec Čičava

30.03.2023

Úrazové poistenie č. 5190060094

Úrazové poistenie č. 5190060094

40,00 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Obec Čičava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: