Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.05.2018

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania

Neuvedené

Obec Čičava

NATUR-PACK, a.s.

02.05.2018

Dohoda č.18/40/50j/21 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č.5/2004 z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

18/40/50j/21

18 655,20 EUR

Obec Čičava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

30.04.2018

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Neuvedené

Obec Čičava

Slovak Telekom, a.s.

30.04.2018

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Neuvedené

Obec Čičava

Slovak Telekom, a.s.

30.04.2018

Zmluva o zraidení vecného bremena č. 7/2018

7/2018

71,68 EUR

Vlastníci pozemkov

Obec Čičava

27.04.2018

Dodatok č. 1 Zmluve o zriadení vecného bremena podľa § 151 Občianskeho zákonníka zo dňa 26.09.2016

Dodatok č. 1

108,80 EUR

Vlastníci pozemkov

Obec Čičava

25.04.2018

Zmluva č. 38 617 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

38 617

3 000,00 EUR Tritisíc EUR

Obec Čičava

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

06.04.2018

Kúpna zmluva č. Z201814177_Z

Z201814177_Z

154 500,00 EUR

ŠTÝL - IVANOV

Obec Čičava

28.03.2018

Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 26.09.2016

Dodatok č.1

61,44 EUR

Vlastníci pozemkov

Obec Čičava

28.03.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 9/2018

9/2018

174,08 EUR

Vlastníci pozemkov

Obec Čičava

27.03.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa26.09.2016

Dodatok č.1

16,64 EUR

Vlastníci pozemkov

Obec Čičava

27.03.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 26.09.2016

Dodatok č.1

133,12 EUR

Vlastníci pozemkov

Obec Čičava

26.03.2018

Zmluva o dielo č.6/2018

6/2018

5 592,00 EUR

DD-ARCH s.r.o.

Obec Čičava

20.03.2018

Zmluva č. ZO-2018-35-01 o poskytovaní služieb

Zmluva č. ZO-2018-35-01 o poskytovaní služieb

10,00 EUR

Obec Čičava

NAJ, s.r.o.

09.03.2018

Zmluva o nájme pozemkov

Zmluva o nájme pozemkov

1,00 EUR

Obec Čičava

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Čičava - Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov

08.03.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 4/2018

4/2018

74,24 EUR

Vlastníci pozemkov

Obec Čičava

06.03.2018

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Čičava

27.02.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1/2018

1/2018

39,68 EUR

Vlastníci pozemkov

Obec Čičava

26.02.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 2/2018

2/2018

266,24 EUR

Vlastníci pozemkov

Obec Čičava

26.02.2018

Návrh Zmluvy o dielo č. 2302218

Návrh zmluvy o dielo č. 2302218

4 800,00 EUR

Ing.arch.Jozef Bednár, autorizovaný architekt

Obec Čičava

26.02.2018

Kúpna zmluva č. Z20187796-Z

Kúpna zmluva č. Z20187796-Z

57 594,24 EUR

Up Slovensko, s.r.o.

Obec Čičava

21.02.2018

Zmluva o poskytnutí FP na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Zmluva o poskytnutí FP na záujmové vzdelávanie det

400,00 EUR

Obec Čičava

Mesto Vranov nad Topľou

16.02.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 11/2018

11/2018

39,68 EUR

Vlastníci pozemkov

Obec Čičava

16.02.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 3/2018

3/2018

355,84 EUR

Vlastníci pozemkov

Obec Čičava

08.02.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

6/2018

81,92 EUR

Vlastníci pozemkov

Obec Čičava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: