Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.07.2017

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

Neuvedené

Obec Čičava

Innogy Slovensko, s.r.o.

07.07.2017

Zmluva o dielo č. 240417-1

Zmluva o dielo č. 240417-1

600,00 EUR

Obec Čičava

Project Consult, spol. s r.o.

28.06.2017

Dohoda č. 17/40/054/180 o poskytnutí FP na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov znen

17/40/054/180

Neuvedené

Obec Čičava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

27.06.2017

Zmluva č. 37697 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle § 51 OZ

37697

3 000,00 EUR Tritisíc

Obec Čičava

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

22.06.2017

Zmluva o poskytovaní právnych služieb za paušálnu odmenu podľa vyhl. č. 655/2004 Z.z.

Zmluva o poskytovaní právnych služieb za paušálnu

150,00 EUR

Obec Čičava

Mgr. František Chochol, advokát,

07.04.2017

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

5190035395

71,50 EUR

Obec Čičava

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna insurance group

05.04.2017

Dohoda číslo 17/40/52/29 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci

Dohoda č. 17/40/52/29

11 066,88 EUR

Obec Čičava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

31.03.2017

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

5190035390

13,28 EUR

Obec Čičava

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna insurance group

31.03.2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

2029122040

Neuvedené

Obec Čičava

Slovak Telekom, a.s.

31.03.2017

Dohoda číslo 17/40/§ 52a/105 o zabezpečení podmienokl vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe

17/40/§ 52a/105

Neuvedené

Obec Čičava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

31.03.2017

Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb

ZP01012016

Neuvedené

Obec Čičava

Slovak Telekom, a.s.

08.03.2017

Zmluva o dielo č. 1/2017

Zmluva o dielo č. 1/2017

11 722,00 EUR

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Obec Čičava

24.01.2017

Dodatok č. 1 k dohode č. 16/40/052/670 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na AČ formou MOS obci

Dodatok č. 1 k dohode číslo 16/40/052/670

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Čičava

06.12.2016

Zmluva o právnej pomoci

I-24/2016-Rych.

150,00 EUR

JUDr. Peter Rychnavský, Advokátska kancelária

Obec Čičava

30.11.2016

Zmluva o dielo zo dňa 30.11.2016

Zmluva o dielo zo dňa 30.11.2016

18 753,37 EUR

JANEP s.r.o.

Obec Čičava

30.11.2016

Dohoda o zániku zmluvy o poskytovaní právnych služieb za paušálnu odmenu podľa vyhl. čís. 655/2004 Z.z.

Dohoda o zániku zmluvy

0,00 EUR

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA - JUDr. STANISLAV KAŠČÁK. s.r.o.

Obec Čičava

21.11.2016

Zmluva o dielo 18/2016

Zmluva o dielo 18/2016

0,00 EUR

Martin Velčko - ZEMWELL - geodetická kancelária

Obec Čičava

16.11.2016

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena

0,00 EUR

LESY SR, š.p.

Obec Čičava

14.11.2016

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

0,00 EUR

Obec Čičava

DHZ Čičava

14.11.2016

Dohoda o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi medzi Obcou Čičava a DPO-DHZ Čičava

Dohoda o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochra

0,00 EUR

DHZ Čičava

Obec Čičava

11.11.2016

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

480,00 EUR

Vlastníci pozemkov

Obec Čičava

21.10.2016

mluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čičava v roku 2016

3/2016

2 000,00 EUR

Obec Čičava

GKC farnosť Čičava

26.09.2016

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena

0,00 EUR

Jozef Macko, Agro Merník, s.r.o.

Obec Čičava

26.09.2016

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena

0,00 EUR

Michal Jarka

Obec Čičava

26.09.2016

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena

0,00 EUR

Renáta Hajníková

Obec Čičava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: