Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.06.2021

Dodatok č.1 ku ZMLUVE O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Dodatok č.1 ku ZMLUVE O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Neuvedené

Dvomi s.r.o.

Obec Čičava

11.06.2021

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

2408070389

351,36 EUR

Obec Čičava

Generali poisťovňa, a.s.

10.06.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP-IMRK2-2021-004021

26 926,56 EUR

Obec Čičava

Ministerstvo vnútra SR

10.06.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb

Neuvedené

Audit Consult CD, s.r.o.

Obec Čičava

03.06.2021

Zmluva o dielo č. 17/2021

17/2021

Neuvedené

Obec Čičava

Vranovský útulok pre psov

31.05.2021

Dodatok č. ZK01/VK/13/11/001 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/13/11/001

ZK01/VK/13/11/001

Neuvedené

Obec Čičava

KOMENSKY, s.r.o.

18.05.2021

Zmluva č. 321 1114 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená podľa §51 Občianskeho zákonníka

321 1114

3 000,00 EUR

Obec Čičava

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

06.05.2021

Dohoda o zrušení záväzkového vzťahu

Dohoda o zrušení záväzkového vzťahu

Neuvedené

Obec Čičava

NOMIland s.r.o.

19.04.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Čičava

19.04.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Čičava

19.04.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Čičava

19.04.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Čičava

19.04.2021

Zmluva o dielo č. 2021001

2021001

73 451,00 EUR

EMPORIA STAV s.r.o.

Obec Čičava

15.04.2021

Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve č. 02/27.3./2020

Dodatok č.1

Neuvedené

Achác Bodor STAVOSERVIS

Obec Čičava

14.04.2021

Príloha č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 19.06.2020

Príloha č.2

Neuvedené

Obec Čičava

FÚRA s.r.o.

31.03.2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 23.07.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 23.07.2020

647 808,26 EUR

BETPRES, s.r.o.

Obec Čičava

31.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 23.07.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 23.07.2020

640 277,46 EUR

BETPRES, s.r.o.

Obec Čičava

26.03.2021

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2020/001579-011

Neuvedené

Obec Čičava

Ministerstvo vnútra SR

12.02.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP-IMRK2-2021-003563

96 753,69 EUR

Obec Čičava

Ministerstvo vnútra SR

29.01.2021

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

Zmluva o pripojení

Neuvedené

Obec Čičava

Východoslovenská distribučná a.s.

22.01.2021

Poistná zmluva

1199000834

120,00 EUR

Obec Čičava

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna insurance group

22.01.2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

Neuvedené

Obec Čičava

RAMEKO s.r.o.

13.01.2021

Dodatok 1/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz nebezpečného odpadu

1/2021

Neuvedené

Obec Čičava

FÚRA s.r.o.

07.01.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

52 132,80 EUR

Obec Čičava

Eurogastrop, s.r.o.

31.12.2020

Nájomné zmluvy o nájme obecného bytu odlišného štandardu

Nájomné zmluvy 2021 19 b.j.

Neuvedené

Nájomníci bytov

Obec Čičava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: