Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.06.2019

Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z201814177_Z

Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z201814177_Z

Neuvedené

ŠTÝL - IVANOV

Obec Čičava

03.06.2019

Zmluva o dielo č.4

4

2 940,00 EUR

DD-ARCH s.r.o.

Obec Čičava

03.06.2019

Dohoda o zrušení Zmluvy o dielo č.3

Dohoda o zrušení Zmluvy o dielo č.3

Neuvedené

DD-ARCH s.r.o.

Obec Čičava

31.05.2019

Dohoda č. 19/40/50J/34 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z

Dohoda č. 19/40/50J/34

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Čičava

31.05.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP-IMRK3-2019-002424

196 293,12 EUR

Obec Čičava

Ministerstvo vnútra SR

22.05.2019

Zmluva dielo č. 3 podľa OZ v zmysle § 536 a následneznení neskorších zmien a doplnkov na vypracovanie Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu Stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice

Zmluva o dielo č. 3

4 320,00 EUR

DD-ARCH s.r.o.

Obec Čičava

09.05.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

4 800,00 EUR

Marianna Dvorjaková

Obec Čičava

06.05.2019

Zmluva č. 39 633 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

Zmluva č 39 633

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Čičava

15.04.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OPKZP-PO1-SC111-2017-32/04

207 735,86 EUR

Obec Čičava

Ministerstvo životného prostredia

09.04.2019

Dodatok č 1 k PZ č.. 2406767933

Dodatok č.1 k PZ č.2406767933

370,76 EUR

Generali poisťovňa, a.s.

Obec Čičava

06.04.2019

Kúpno-predajná zmluva

Kúpno-predajná zmluva

3 600,00 EUR

Dušan Puškár

Obec Čičava

01.04.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Neuvedené

Obec Čičava

Slovak Telekom, a.s.

01.04.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (webhostingové a doménové služby)

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Neuvedené

Obec Čičava

Slovak Telekom, a.s.

22.03.2019

Dohoda č. 19/40/50J/19 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti

Dohoda č. 19/40/50J/19

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Čičava

13.03.2019

Zmluva o dielo č. 01/03/2019

Zmluva o dielo č.01/03/2019

49 397,50 EUR

JANEP s.r.o.

Obec Čičava

07.03.2019

Kúpna zmluva č. 06.03.2019

06.03.2019

6 285,12 EUR

KAMTEL, s.r.o.

Obec Čičava

28.02.2019

Nájomné zmluvy o nájme obecného bytu odlišného štandardu

Nájomné zmluvy 2019 19 b.j.

Neuvedené

Nájomníci bytov

Obec Čičava

27.02.2019

Zmluva o dielo: 11/2019

11/2019

237,00 EUR

Martin Velčko - ZEMWELL - geodetická kancelária

Obec Čičava

27.02.2019

Dodatok č. 1 k dohode číslo 18/40/052/198

Dodatok č.1 k dohode č. 18/40/052/198

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Čičava

27.02.2019

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na zá

500,00 EUR

Mesto Vranov nad Topľou

Obec Čičava

26.02.2019

Kúpna zmluva č. 01-12-2018

Kúpna zmluva č.01-12-2018

9 154,80 EUR

PLAYSYSTEM s.r.o.

Obec Čičava

21.02.2019

Dohoda č.19/40/051/15 o zabezpečenie podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy

Dohoda č.19/40/051/15

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Čičava

01.02.2019

Dodatok č.10 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu zo dňa 17.2.2003 v znení dodatku č.1 až č. 9

Dodatok č.10

Neuvedené

Obec Čičava

Mesto Vranov nad Topľou

01.02.2019

Zmluva o poskytovaní právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii

Zmluva o poskytnutí právnych služieb

Neuvedené

Obec Čičava

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., advokátska kancelária

30.01.2019

Dohoda č.19/40/054/26 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa

Dohoda č. 19/40/054/26

Neuvedené

Obec Čičava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: