Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.10.2019

Dodatok 2/2019 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Dodatok 2/2019 k zmluve o poskytovaní služieb v ob

Neuvedené

FÚRA s.r.o.

Obec Čičava

28.10.2019

Dohoda č.19/40/054/213 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa,ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa §54 ods. 1 písm, a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektor

Dohoda č. 19/40/054/213

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Čičava

22.10.2019

Zmluva o dielo 58/2019

Zmluva o dielo 58/2019

227,00 EUR

Martin Velčko - ZEMWELL - geodetická kancelária

Obec Čičava

14.10.2019

Zmluva o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2019-003002

ZM_SEP-IMRK2-2019-003002

612 046,16 EUR

Obec Čičava

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

11.10.2019

Dodatok 1/2019 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Dodatok 1/2019

Neuvedené

FÚRA s.r.o.

Obec Čičava

11.10.2019

Kúpna zmluva č. Z201930317_Z

Kúpna zmluva č Z201930317_Z

176 597,00 EUR Jenostosedemdesiatšesťtisícpäťstodeväťdesiatsedemeur

ŠTÝL - IVANOV

Obec Čičava

02.10.2019

Zmluva o poskytnutí FP na podporu záujmového vzdelávania na obd. druhý polrok 2019

Zmluva o poskytnutí FP na podporu záujmového vzdel

24,80 EUR

Obec Čičava

Základná škola Michalovce

01.10.2019

Zmluva o poskytovaní právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Neuvedené

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., advokátska kancelária

Obec Čičava

30.09.2019

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní právnych služieb

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní právnych sl

Neuvedené

Obec Čičava

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., advokátska kancelária

19.09.2019

Zmluva o dielo 53/2019

Zmluva o dielo 53/2019

Neuvedené

Obec Čičava

Martin Velčko - ZEMWELL - geodetická kancelária

30.08.2019

Dohoda č. 19/40/50J/55 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

19/40/50J/55

Neuvedené

Obec Čičava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

30.08.2019

Dohoda č. 19/40/054/126 o poskytnutí FP na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "pracuj v školskej kuchyni"

19/40/054/126

Neuvedené

Obec Čičava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

13.08.2019

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

55,25 EUR

Obec Čičava

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna insurance group

12.08.2019

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služieb

Neuvedené

Obec Čičava

Ing. Michal Dvorjak

12.08.2019

dohoda č. 19/40/052/1 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci

dohoda č. 19/40/052/1

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Čičava

02.08.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čičava v roku 2019

Zmluva č.3/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z r

1 000,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Čičava

Obec Čičava

31.07.2019

Dohoda č.19/40/52A/161 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osoby

Dohoda č. 19/40/52A/161

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Čičava

29.07.2019

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

6,64 EUR

Obec Čičava

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna insurance group

29.07.2019

Zmluva o dielo č. 6/2019

Zmluva o dielo č.6/2019

7 024,63 EUR

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Obec Čičava

24.07.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čičava v roku 2019

Zmluva č.2/2019 o poskytnutí dotácie Gréckokatolíc

1 000,00 EUR

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Čičava

Obec Čičava

24.07.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čičava v roku 2019

Zmluva č.1/2019 o poskytnutí dotácie GFC

1 000,00 EUR

Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov v Čičave

Obec Čičava

22.07.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

1

207 735,86 EUR

Obec Čičava

Ministerstvo životného prostredia

11.07.2019

Mandátna zmluva č.1

1

1 620,00 EUR

DD-ARCH s.r.o.

Obec Čičava

03.07.2019

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

tz2019-06-25vs1

Neuvedené

Obec Čičava

TOPSET Solution s.r.o.

28.06.2019

Dohoda č. 19/40/50J/40 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2001 Z.z. o službách zamestnanosti

Dohoda č. 19/40/50J/40

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Čičava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: