Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.11.2021

ZMLUVAč.18/POD-713/21o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie vrámci Programu obnovy dediny

18/POD-713/21

5 000,00 EUR

Obec Čičava

Slovenská agentúra ŽP

02.11.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

11378/2020-4210-52028

4 906,27 EUR

Obec Čičava

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

15.10.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čičava v roku 2021

3/2021

1 000,00 EUR

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Čičava

Obec Čičava

05.10.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP-IMRK2-2021-004333

109 514,41 EUR

Obec Čičava

Ministerstvo vnútra SR

04.10.2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

419 702,50 EUR

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Obec Čičava

22.09.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP-IMRK3-2021/004176

246 210,04 EUR

Obec Čičava

Ministerstvo vnútra SR

09.09.2021

Zmluva o dielo č. 09092021

Zmluva o dielo č. 09092021

9 420,00 EUR

Ing. Alena Vagaská - SANCIA

Obec Čičava

03.09.2021

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP - Všeobecné zmluvné podmienky

SO OPĽZ-MSVVS SR/VZP/ŠRO

Neuvedené

Obec Čičava

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

02.09.2021

Poistenie hnuteľných vecí MŠ Čičava, interiérové vybavenie - nábytok

č.2408181522

118,68 EUR

Generali poisťovňa, a.s.

Obec Čičava

31.08.2021

Dodatok č. 1/2021 k zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2020/001579-011 zo dňa 26.03.2021

686/2021

79 573,35 EUR

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Čičava

31.08.2021

Dohoda č. 21/40/054/172 na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

21/40/054/172

Neuvedené

Obec Čičava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

16.08.2021

Dodatok č. 01 k Zmluve o NFP, číslo ZM_SEP-IMRK3-2019-002424

Dodatok č. 01 k Zmluve o NFP

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Čičava

16.08.2021

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

tz2021-08-12nv1

Neuvedené

Obec Čičava

TOPSET Solution s.r.o.

16.08.2021

Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra

tz2021-08-12nv2

Neuvedené

Obec Čičava

TOPSET Solution s.r.o.

11.08.2021

Zmluva o poskytnutí FP na financovanie vzdelávacieho podujatia Slovenská akadémia "Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých"

Zmluva o poskytnutí FP

2 500,00 EUR

Obec Čičava

Štátny pedagogický ústav

09.08.2021

Zmluva č. 1202/2021/OPR

1202/2021/OPR

5 000,00 EUR

Obec Čičava

Prešovský samosprávny kraj

09.08.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 9/2018/VO

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 9/2018/VO

Neuvedené

Obec Čičava

Elauk s.r.o.

06.08.2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

Neuvedené

NOMIland s.r.o.

Obec Čičava

05.08.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotáciše z rozpočtu obce Čičava v roku 2021

2/2021

1 000,00 EUR

Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov v Čičave

Obec Čičava

02.08.2021

Mandátna zmluva č. 16/2021

16/2021

1 000,00 EUR

Obec Čičava

Ing. Iveta Sabaková

27.07.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čičava v roku 2021

1/2021

1 000,00 EUR

RKC farnosť Michalok

Obec Čičava

20.07.2021

Zmluva o poskytnutí FP na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Zmluva o poskytnutí FP

434,00 EUR

Mesto Vranov nad Topľou

Obec Čičava

09.07.2021

Zmluva o dielo č. 1/2505

Zmluva o dielo č. 1/2505

28 801,48 EUR Dvadsaťosemtisícosemstojede 48 centom

ECOSTONE s.r.o.

Obec Čičava

28.06.2021

Poistenie hnuteľných vecí v MŠ

Poistná zmluva č. 2408107058

251,07 EUR

Generali poisťovňa, a.s.

Obec Čičava

17.06.2021

Kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva

48 909,80 EUR

NOMIland s.r.o.

Obec Čičava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: