Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.08.2020

ProFi poistná zmluva

2407544855

443,63 EUR

Obec Čičava

Generali poisťovňa, a.s.

21.08.2020

Zmluva č. 549/2020/DPR o poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK

549/2020/DPR

1 200,00 EUR

Obec Čičava

Prešovský samosprávny kraj

05.08.2020

Darovacia zmluva v rámci národného projektu „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.“ kód ITMS2014+: 312051Q354

USVRK-OIP-2020/001270-010

Neuvedené

Obec Čičava

Ministerstvo vnútra SR

27.07.2020

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1003/2020/D

1003/2020/D

Neuvedené

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Čičava

27.07.2020

Zmluva o termínovanom úvere č. 811/2020/UZ

811/2020/UZ

200 000,00 EUR

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Čičava

23.07.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

623 595,38 EUR

BETPRES, s.r.o.

Obec Čičava

13.07.2020

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO

4419014391

158,08 EUR

Obec Čičava

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna insurance group

10.07.2020

Dodatok č.2/2020 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

2/2020

Neuvedené

Obec Čičava

FÚRA s.r.o.

10.07.2020

Zmluva o dielo č. 1/5/2020

1/5/2020

15 558,91 EUR

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Obec Čičava

07.07.2020

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

Neuvedené

Obec Čičava

Innogy Slovensko, s.r.o.

19.06.2020

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného

Neuvedené

Obec Čičava

FÚRA s.r.o.

10.06.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Neuvedené

Obec Čičava

Audit Consult CD, s.r.o.

03.06.2020

Zmluvné dojednania č.2

4419014388

216,32 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna insurance group

Obec Čičava

29.05.2020

Zmluva o poskytnutí služieb č.260520-1

260520-1

4 608,00 EUR

Diervilla, spol. s r.o.

Obec Čičava

14.05.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Neuvedené

Obec Čičava

Slovak Telekom, a.s.

11.05.2020

Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1373/2013

Dodatok č.2

700,00 EUR

Obec Čičava

MADE spol. s.r.o.

05.05.2020

Dodatok č. 4 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 216/11/2005/Z VV

4

Neuvedené

Obec Čičava

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

05.05.2020

Dodatok č. 2 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 81/1/2014/závod VV

2

Neuvedené

Obec Čičava

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

07.04.2020

Zmluva o dielo

12/2020

430,00 EUR

Martin Velčko - ZEMWELL - geodetická kancelária

Obec Čičava

02.04.2020

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

Neuvedené

Achác Bodor STAVOSERVIS

Obec Čičava

31.03.2020

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služieb

9 100,00 EUR

Obec Čičava

Dvomi s.r.o.

30.03.2020

Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý vytvorí pracovné miesto podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. v rámci NP "Praxou k zamestnaniu 2"

Dohoda č. 20/40/054/209

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Čičava

20.03.2020

Zmluva č. 320 0473 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

320 0473

3 000,00 EUR

Obec Čičava

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

19.03.2020

Komisionárska zmluva

Komisionárska zmluva

Neuvedené

Obec Čičava

Up Slovensko, s.r.o.

11.03.2020

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

Zmluva o spracovaní os. údajov prostredníctvom spr

Neuvedené

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Čičava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: