Obsah

ROK 2007

Typ: ostatné
Akcie v obci Čičava

Uznesením OZ č. 1/2007 vytvorená redakčná rada na vydávanie miestnych novín pod názvom Čičavský hlásnik.

Redakčná rada pracuje v zložení: Mgr. Katarína Demčáková, Ing. Ladislav Kalafa, Bc. Iveta Antušová, Štefan Sukovský, Michal Kertis.  Krstným otcom nášho hlásnika dňa 18. 4. 2007 bol Mgr. Laco Krivda, vydavateľ Vranovských novín. Prvé číslo vyšlo v apríli 2007.

Vo februári 1. ročník Fašiangového plesu v spolupráci s DHZ a PZ Dubník Čičava.

30. apríla bolo príjemným spestrením života v obci  Posedenie pri vatre.

V máji sa uskutočnila internetizácia obce (Firma WATEL), kde sa napojilo viac ako 20 rodín.

10. júna  sa uskutočnili kultúrne slávnosti v duchu Armáda deťom a nové obecné  zastupiteľstvo občanom obce. V programe vystúpili členovia  slovenskej armády, vojenský folklórny súbor Jánošík, súbor Zamutovčan, Kňahinka a mládež z obce. Medzi čestnými hosťami bol aj poslanec NR SR MUDr. Halecký, predseda výboru pre soc. veci a bývanie.

Nadviazanie cezhraničnej spolupráce s poľskou gminou Nowy Zmigród. Zmluva bola slávnostne uzatvorená dňa 10. júna o 13. hod. v miestnom Kultúrnom dome.

Uskutočnený 1. ročník súťaže DHZ o Pohár starostu.

12. augusta návšteva družobného mesta – oslavy mesta Nowy Zmigród, pri tej príležitosti vystúpila FS Kňahinka.

Z dotácie MF SR a ÚV pre RK – rekonštrukcia obecného rozhlasu, výmena žumpy v starej rómskej osade a obytná bunka. Bol navýšený majetok obce o 5,4 mil. Sk.

Uznesením OZ č. 10 zo dňa 23. 11. bola schválená Koncepcia rozvoja obce s týmito prioritami: kanalizácia obce, vodovod – dokončenie, vybudovanie multifunkčného ihriska, revitalizácia obce.

29. decembra sa v KD konal novoročný stolnotenisový turnaj o Pohár starostu obce.


Vytvorené: 16. 8. 2015
Posledná aktualizácia: 17. 8. 2015 20:09
Autor: