Obsah

ROK 2010

Typ: ostatné
Akcie v obci Čičava

30. januára sa v priestoroch KD konal 4. ročník Fašiangového plesu.

V marci z Fondu sociálneho rozvoja a z Európskeho sociálneho fondu dostala obec na projekt Podpora integrácie znevýhodnených  a marginalizovaných rómskych príslušníkov na trh práce v obci Čičava nenávratný finančný príspevok vo výške 156 837,96 €. Cieľom projektu je zabezpečiť prostredníctvom realizácie počítačových kurzov zlepšenie prístupu ohrozených skupín obyvateľstva na pracovný trh, zlepšiť kvalitu poskytovania sociálnych služieb a zvýšiť počet pracovných príležitostí v obci.

12. marca Ministerstvo hospodárstva SR v rámci opatrenia Budovanie a osvetlenie miest a obcí schválila žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 112 025, 40 €.

18. marca starosta obce udelil Cenu starostu obce rodákovi obce Ing. Mariánovi Tkáčovi, Phd., pri príležitosti prezentácie jeho kníh Zemplínske nebo a Pravdivý slovenský príbeh.


Vytvorené: 16. 8. 2015
Posledná aktualizácia: 17. 8. 2015 20:08
Autor: