Obsah

ROK 2011

Typ: ostatné
Akcie v obci Čičava

8.4.2011- Deň rómov - ktorý sa uskutočnil v areáli Pastoračného centra v Čičave za účasti  podpredsedu PSK, primátora mesta Vranov Ing.Ragana, predsedu ZMOVR  Ing.Kulika, zástupcov politických strán z regiónu, občanov obce Čičava a z okolia.

Starosta obce odovzdal ďakovný list  riaditeľovi Pastoračného centra Mgr.Mekelovi, manželke nebohého Jarku Jána .Na jeho počesť sa odohral futbalový turnaj  in memoriam.Tejto akcie sa zúčastnila STV2( Slovenská televízia)

14.8.2011 - V. ročník súťaž DHZ o putovný pohár  starostu obce  z príležitosti 80. výročia založenia DHZ v obci. Súťaže sa zúčastnilo 8 družstiev muži, 4 družstvá ženy. Starosta obce odovzdal hasičskú zástavu predsedovi DHZ.

 14.8.2011- Odhalenie pamätnej tabule na budove kultúrneho domu, na pamiatku obetí cholerového povstania v roku 1831, ktorú sponzoroval predseda Matice Slovenskej a starosta obce. 

október 2011

akcia Mesiac úcty k starším- ocenení občania, ktorí dosiahli v tomto roku okrúhle životné jubileum


Vytvorené: 16. 8. 2015
Posledná aktualizácia: 17. 8. 2015 20:08
Autor: