Obsah

ROK 2012

Typ: ostatné
Akcie v obci Čičava

29.1.2012

Návšteva mons.Jána Babjaka SJ., prešovského arcibiskupa a metropolitu Jána v našej obci.Pred chrámom sv.Kozmu a Damiána p.arcibiskupa ,ostatných hostí a všetkých prítomných privítal starosta obce, po slávnostnej liturgii sa konala slávnostná recepcia v kultúrnom dome.

Písomné vyhlásenie mons.Jána Babjaka SJ. prešovského arcibiskupa v kronike obce :

Všetkým obyvateľom obce a p.starostovi, vyprosujem veľa Božích darov a všetky potrebné milosti.Všetkým zo srdca udeľujem arcibiskupské požehnanie.

27.4.2012

Deň Rómov v Čičave  sa niesol v znamení pripomenutia si rómskej identity

V obci Čičava žije početná rómska komunita, ktorá tvorí až šesťdesiatdva percent obyvateľstva, preto sa Obecný úrad v Čičave, Centrum pastorácie Rómov a Základná škola rozhodli po druhýkrát usporiadať Deň Rómov. Kultúrno-spoločenské a športové podujatie sa konalo pri príležitosti celosvetového Dňa Rómov, ktorý pripadá na 8. apríl. Ako uviedol starosta obce Čičava Ladislav Kalafa, tento sviatok je pre verejnosť neznámym, čo miestnu samosprávu viedlo k tomu, aby ho dostala do povedomia nielen pre Rómov, ale tiež Nerómov. „Aj takouto formou chceme pripomenúť identitu a kultúru Rómov. Mojim krédom je ľudí spájať. V tejto obci žil môj otec, tu som sa narodil a tu budú žiť aj moje deti. Preto hľadáme nové formy, ako spolu vychádzať. Najlepšou cestou, ako to dosiahnuť, je vzájomné spoznávanie sa a búranie múru predsudkov. Jedno múdre rómske príslovie hovorí, nehľaď na to, kto má akú farbu pokožky, ale všímaj si, kto má aké srdce,“ zdôraznil L. Kalafa. Popri kultúrnom a spoločenskom zbližovaní majoritnej a minoritnej časti verejnosti si obec Čičava dáva záležať aj na budovaní občianskej infraštruktúry. Na tento účel získala v minulom roku z regionálneho operačného programu viac ako 2 mil. Eur na výstavbu kanalizácie a ČOV, rekonštrukciu mosta k novej rómskej osade, rekonštrukciu miestnych komunikácií, výstavbu chodníkov, rekonštrukciu elektrickej siete a opravu toku miestneho potoka s prítokmi v starej rómskej osade, vrátane terénnych úprav. Termín ukončenia projektu je v októbri 2012. „Okrem toho boli o našej obci natočené dva dokumentárne filmy. Prvý bol o histórii a druhý točil s podporou Úradu vlády pre rómske komunity Jozef Baňak. Témou jeho dokumentu s názvom Krok za krokom boli úspešné projekty v Čičave, vďaka ktorým sa nám darí do spoločnosti začleniť sociálne vylúčené rómske komunity,“ uviedol L. Kalafa. Starosta Čičavy kladie pri práci s Rómami strategický dôraz na ich vzdelávanie, ktoré by podľa neho malo začať už povinnou predškolskou výchovou. Tento názor prezentoval už v roku 2010 na konferencii Ako ďalej Rómovia?, ktorú usporiadala obec a zúčastnila sa jej aj bývalá ministerka práce sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová. „Bez vzdelania sa ďalej neposunieme. Z našich vlastných skúseností môžem povedať, že rómske deti, ktoré navštevujú materskú školu, kde prvýkrát prichádzajú do kontaktu so slovenským jazykom, či základnými hygienickými návykmi sa na prvom stupni základnej školy naozaj pekne rozvíjajú,“ konštatoval L. Kalafa. Dôležitý význam pri formovaní Rómov pripisuje L. Kalafa aktivitám Centra pastorácie Rómov, ktoré okrem Čičavy vyvíja aktivity aj v Jastrabiom nad Topľou, Hlinnom, Soli, Zámutove, Čaklove a Bystrom. Ako uviedol jeho riaditeľ Martin Mekel, pri centre pôsobí, okrem štyridsiatich krúžkov, päť hudobných kapiel, dva divadelné súbory a skautský oddiel s tým, že okrem práce s deťmi a mládežou sa sústreďujú aj na stretnutia s dospelými. V minulom roku zriadili v Čičave chránené pracovisko umeleckú rezbársku dielňu. Produkty šikovných remeselníkov mohli obdivovať aj návštevníci Dňa Rómov. „Naša práca v centre je zameraná na duchovnú formáciu osobnosti, ktorá nám pomáha meniť hodnoty Rómov a ich pohľad na život. Okrem toho v rámci víkendových školiacich aktivít pripravujeme budúcich dobrovoľníkov, pričom ma teší, že mladí ľudia, s ktorými sme začali pracovať pred pár rokmi, dnes sami pokračujú v šírení nášho odkazu a predávaní svojich skúseností, ktoré zmenili život im,“ vysvetľoval Martin Mekel.


Vytvorené: 16. 8. 2015
Posledná aktualizácia: 17. 8. 2015 20:08
Autor: