WEB stránka ZŠ Čičava

ZŠ

Vývoz odpadu

Kontakt

Obec Čičava

Obecný úrad
Čičava 41
Vranov nad Topľou
093 01

Tel.:
+421 57 442 20 00

e-mail:
obec@cicava.sk

IČO: 00332305

VÚB a.s. Vranov n/T

Č. ú. 23620632/0200

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

Navigácia

Obsah

Kontakt

Toto webové sídlo www.cicava.sk  spravuje Obec Čičava a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu:

Obec Čičava

Obecný úrad
Čičava 41
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 00 332 305

 

Všeobecné informácie: obec@cicava.sk
Podateľňa: obec@cicava.sk

Starosta:

( v súčasnej dobe nevykonáva funkciu)

 

Splnomocnený štatutár obce:

Miroslav Kroka

 

 

Dušan Vilenik

Informácie o napĺňaní webového sídla: obec@cicava.sk
   

Sekretariát:

 

 

Splnomocnený štatutár:

obec@cicava.sk
Tel. +421 57 / 442 20 00

0911 915 388

 

0910 801 180

E-mail: obec@cicava.sk


Kompetencie:
Obec Čičava je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Čičava je zriadený na Mestskom úrade vo Vranove nad Topľou.Úradné hodiny:

Pondelok: 7:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: nestránkový deň  
Streda: 7:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Štvrtok: nestránkový deň  
Piatok: 7:00 – 12:00 12:30 - 15:00