Vývoz odpadu 2020

WEB stránka ZŠ Čičava

ZŠ

Kontakt

Obec Čičava

Obecný úrad
Čičava 41
Vranov nad Topľou
093 01

Tel.:
+421 57 442 20 00

e-mail:
obec@cicava.sk

IČO: 00332305

VÚB a.s. Vranov n/T

Č. ú. 23620632/0200

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

Navigácia

Obsah

Demografické údaje

 

Počet obyvateľov k 1.1.2019: 1 269
z toho žien: 644
priemerný vek obyvateľov: 29,52
od 0 -18: 461 obyvateľov
od 19 - 40: 424 obyvateľov 
od 41 - 91: 384 obyvateľov
narodení v roku 2018: 32
zomrelí v roku 2018: 8