Navigácia

Obsah

Demografické údaje

 

Počet obyvateľov k 1.1.2022: 1 319
z toho žien: 681
priemerný vek obyvateľov: 29,38
od 0 -18: 485 obyvateľov
od 19 - 40: 442 obyvateľov 
od 41 - 94: 392 obyvateľov
narodení v roku 2021: 32
zomrelí v roku 2021: 13