Navigácia

Obsah

Demografické údaje

 

Počet obyvateľov k 1.1.2020: 1 291
z toho žien: 658
priemerný vek obyvateľov: 29,54
od 0 -18: 464 obyvateľov
od 19 - 40: 436 obyvateľov 
od 41 - 92: 391 obyvateľov
narodení v roku 2019: 33
zomrelí v roku 2019: 6