Navigácia

Obsah

Demografické údaje

 

Počet obyvateľov k 1.1.2021: 1 297
z toho žien: 657
priemerný vek obyvateľov: 29,66
od 0 -18: 468 obyvateľov
od 19 - 40: 434 obyvateľov 
od 41 - 93: 395 obyvateľov
narodení v roku 2020: 26
zomrelí v roku 2020: 17