Navigácia

Obsah

Školstvo

ŠkolaV Čičave je materská i základná škola.
Podľa záznamov v školskej kronike vznikla čičavská gréckokatolícka ľudová škola v roku 1856. Na prelome 19. a 20. storočia sa v škole vyučovalo po maďarsky. Štyri hodiny do týždňa však po slovensky. Aj keď o slovenskom charaktere obyvateľov obce nemožno pochybovať, v 30-tych rokoch tohto storočia sa miestny učiteľ Jozef Cap pokúšal zaviesť ako vyučovací jazyk ruštinu. Capov zámer Čičavčania nepodporili. Čičava bola slovenskou „osadou“ a tento charakter si zachovala napriek šľachticom s maďarským presvedčením i napriek gréckokatolíckym kňazom a učiteľom s rusínskym (ukrajinským) presvedčením.