Vývoz odpadu 2020

WEB stránka ZŠ Čičava

ZŠ

Kontakt

Obec Čičava

Obecný úrad
Čičava 41
Vranov nad Topľou
093 01

Tel.:
+421 57 442 20 00

e-mail:
obec@cicava.sk

IČO: 00332305

VÚB a.s. Vranov n/T

Č. ú. 23620632/0200

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

Navigácia

Obsah

Školstvo

ŠkolaV Čičave je materská i základná škola.
Podľa záznamov v školskej kronike vznikla čičavská gréckokatolícka ľudová škola v roku 1856. Na prelome 19. a 20. storočia sa v škole vyučovalo po maďarsky. Štyri hodiny do týždňa však po slovensky. Aj keď o slovenskom charaktere obyvateľov obce nemožno pochybovať, v 30-tych rokoch tohto storočia sa miestny učiteľ Jozef Cap pokúšal zaviesť ako vyučovací jazyk ruštinu. Capov zámer Čičavčania nepodporili. Čičava bola slovenskou „osadou“ a tento charakter si zachovala napriek šľachticom s maďarským presvedčením i napriek gréckokatolíckym kňazom a učiteľom s rusínskym (ukrajinským) presvedčením.