Vývoz odpadu 2020

WEB stránka ZŠ Čičava

ZŠ

Kontakt

Obec Čičava

Obecný úrad
Čičava 41
Vranov nad Topľou
093 01

Tel.:
+421 57 442 20 00

e-mail:
obec@cicava.sk

IČO: 00332305

VÚB a.s. Vranov n/T

Č. ú. 23620632/0200

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

Navigácia

Obsah

                                                                      

                                                                     Obec Čičava

                                              Obecný úrad, Čičava 41, Čičava, 093 01

 

 

Oznam o začatí výkonu TSP a TP v obci Čičava

 

 

    V obci Čičava začal od 1.12.2017 výkon TSP/TP v rámci Národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v oblastiach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ v obci Čičava. 

TSP plagát

 

Pracovníci Terénnej sociálnej práce pracujú v priestoroch starého obecného úradu      na adrese Čičava 26.

 

Terénna sociálna pracovníčka: Mgr. Martina Zeliková ( toho času na materskej                                                                                                               dovolenke)

                                                             Mgr. Katarína Šinajová

                                                       Mgr. Katarína Romanová

Terénni pracovníci:                      Mária Brenková

                                                        Oľga Bužová

 

tel:    0918 689 713

         0911 750 703

 

Úradné hodiny TSP         Obedňajšia prestávka

Pondelok  7:00 – 15:00        12:30 – 13:00

Utorok       7:00 – 15:00        12:30 – 13:00

Streda       7:00 – 17:00        12:30 – 13:00 

Štvrtok      7:00 – 15:00        12:30 – 13:00

Piatok        7:00 – 13:00        12:30 – 13:00