Navigácia

Obsah

                                                                      

                                                                     Obec Čičava

                                              Obecný úrad, Čičava 41, Čičava, 093 01

 

 

Oznam o začatí výkonu TSP a TP v obci Čičava

 

 

    V obci Čičava začal od 1.11.2019 výkon TSP/TP v rámci Národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v oblastiach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“ v obci Čičava . 

TSP plagát

 

Pracovníci Terénnej sociálnej práce pracujú v priestoroch starého obecného úradu      na adrese Čičava 26.

 

Terénni sociálni pracovníci:       Mgr. Katarína Romanová

                                                             Mgr. Martin Hubcej

Terénni pracovníci:                      Mária Brenková

                                                        Oľga Bužová

 

tel:    0918 689 713

         0911 750 703

 

Úradné hodiny TSP         Obedňajšia prestávka

Pondelok  7:00 – 15:00        12:30 – 13:00

Utorok       7:00 – 15:00        12:30 – 13:00

Streda       7:00 – 17:00        12:30 – 13:00 

Štvrtok      7:00 – 15:00        12:30 – 13:00

Piatok        7:00 – 13:00        12:30 – 13:00

 

Video - práca TSP

https://www.facebook.com/uradsplnomocnencaRK/posts/134056465719162