Navigácia

Obsah

Schválený finančný rozpočet obce na roky 2022 až 2024 Stiahnuté: 22x

Návrh finančného rozpočtu obce Čičava na roky 2022 až 2024 Stiahnuté: 30x

Schválený finančný rozpočet obce na roky 2021 až 2023 Stiahnuté: 26x

Návrh finančného rozpočtu obce Čičava na roky 2021 až 2023 Stiahnuté: 21x

Záverečný účet obce Čičava a rozpočtové hospodárenie za rok 2020 Stiahnuté: 41x

Záverečný účet Obce Čičava a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 Stiahnuté: 131x

Schválený finančný rozpočet obce Čičava na roky 2020 až 2022 Stiahnuté: 168x

Návrh finančného rozpočtu obce Čičava na roky 2020 až 2022 Stiahnuté: 144x

Záverečný účet obce Čičava a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Stiahnuté: 224x

Schválený podrobný finančný rozpočet obce Čičava na roky 2019 až 2021 Stiahnuté: 285x

Schválený finančný rozpočet obce Čičava na roky 2019 až 2021 Stiahnuté: 245x

Záverečný účet Obce Čičava a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Stiahnuté: 284x

Finančný rozpočet 2018 Stiahnuté: 304x

Návrh finančného rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020 Stiahnuté: 347x

Finančný rozpočet 2016 a návrh finančného rozpočtu na roky 2017,2018,2019 Stiahnuté: 346x

Záverečný účet Obce Čičava a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Stiahnuté: 310x

Záverečný účet Obce Čičava za rok 2015 Stiahnuté: 342x

Rozpočet obce Čičava 2016-2018 Stiahnuté: 542x

Čerpanie rozpočtu 2015 Stiahnuté: 421x

Čerpanie rozpočtu 2014 Stiahnuté: 463x

Stránka