Navigácia

Obsah

Záverečný účet Obce Čičava a rozpočtové hospodárenie za rok 2022 Stiahnuté: 86x

Schválený finančný rozpočet obce na roky 2023 až 2025 Stiahnuté: 108x

Návrh finančného rozpočtu obce Čičava na roky 2023 až 2025 Stiahnuté: 99x

Záverečný účet Obce Čičava a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 Stiahnuté: 131x

Schválený finančný rozpočet obce na roky 2022 až 2024 Stiahnuté: 157x

Návrh finančného rozpočtu obce Čičava na roky 2022 až 2024 Stiahnuté: 171x

Schválený finančný rozpočet obce na roky 2021 až 2023 Stiahnuté: 144x

Návrh finančného rozpočtu obce Čičava na roky 2021 až 2023 Stiahnuté: 148x

Záverečný účet obce Čičava a rozpočtové hospodárenie za rok 2020 Stiahnuté: 195x

Záverečný účet Obce Čičava a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 Stiahnuté: 283x

Schválený finančný rozpočet obce Čičava na roky 2020 až 2022 Stiahnuté: 291x

Návrh finančného rozpočtu obce Čičava na roky 2020 až 2022 Stiahnuté: 292x

Záverečný účet obce Čičava a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Stiahnuté: 398x

Schválený podrobný finančný rozpočet obce Čičava na roky 2019 až 2021 Stiahnuté: 410x

Schválený finančný rozpočet obce Čičava na roky 2019 až 2021 Stiahnuté: 383x

Záverečný účet Obce Čičava a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Stiahnuté: 450x

Finančný rozpočet 2018 Stiahnuté: 441x

Návrh finančného rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020 Stiahnuté: 486x

Finančný rozpočet 2016 a návrh finančného rozpočtu na roky 2017,2018,2019 Stiahnuté: 540x

Záverečný účet Obce Čičava a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Stiahnuté: 480x

Stránka