Navigácia

Obsah

Záverečný účet Obce Čičava a rozpočtové hospodárenie za rok 2022 Stiahnuté: 15x

Schválený finančný rozpočet obce na roky 2023 až 2025 Stiahnuté: 45x

Návrh finančného rozpočtu obce Čičava na roky 2023 až 2025 Stiahnuté: 34x

Záverečný účet Obce Čičava a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 Stiahnuté: 64x

Schválený finančný rozpočet obce na roky 2022 až 2024 Stiahnuté: 93x

Návrh finančného rozpočtu obce Čičava na roky 2022 až 2024 Stiahnuté: 104x

Schválený finančný rozpočet obce na roky 2021 až 2023 Stiahnuté: 83x

Návrh finančného rozpočtu obce Čičava na roky 2021 až 2023 Stiahnuté: 90x

Záverečný účet obce Čičava a rozpočtové hospodárenie za rok 2020 Stiahnuté: 117x

Záverečný účet Obce Čičava a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 Stiahnuté: 215x

Schválený finančný rozpočet obce Čičava na roky 2020 až 2022 Stiahnuté: 229x

Návrh finančného rozpočtu obce Čičava na roky 2020 až 2022 Stiahnuté: 218x

Záverečný účet obce Čičava a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Stiahnuté: 321x

Schválený podrobný finančný rozpočet obce Čičava na roky 2019 až 2021 Stiahnuté: 352x

Schválený finančný rozpočet obce Čičava na roky 2019 až 2021 Stiahnuté: 317x

Záverečný účet Obce Čičava a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Stiahnuté: 379x

Finančný rozpočet 2018 Stiahnuté: 378x

Návrh finančného rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020 Stiahnuté: 418x

Finančný rozpočet 2016 a návrh finančného rozpočtu na roky 2017,2018,2019 Stiahnuté: 475x

Záverečný účet Obce Čičava a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Stiahnuté: 399x

Stránka