Navigácia

Obsah

Záverečný účet Obce Čičava a rozpočtové hospodárenie za rok 2022 Stiahnuté: 40x

Schválený finančný rozpočet obce na roky 2023 až 2025 Stiahnuté: 65x

Návrh finančného rozpočtu obce Čičava na roky 2023 až 2025 Stiahnuté: 55x

Záverečný účet Obce Čičava a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 Stiahnuté: 89x

Schválený finančný rozpočet obce na roky 2022 až 2024 Stiahnuté: 113x

Návrh finančného rozpočtu obce Čičava na roky 2022 až 2024 Stiahnuté: 127x

Schválený finančný rozpočet obce na roky 2021 až 2023 Stiahnuté: 102x

Návrh finančného rozpočtu obce Čičava na roky 2021 až 2023 Stiahnuté: 110x

Záverečný účet obce Čičava a rozpočtové hospodárenie za rok 2020 Stiahnuté: 147x

Záverečný účet Obce Čičava a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 Stiahnuté: 244x

Schválený finančný rozpočet obce Čičava na roky 2020 až 2022 Stiahnuté: 250x

Návrh finančného rozpočtu obce Čičava na roky 2020 až 2022 Stiahnuté: 247x

Záverečný účet obce Čičava a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Stiahnuté: 354x

Schválený podrobný finančný rozpočet obce Čičava na roky 2019 až 2021 Stiahnuté: 374x

Schválený finančný rozpočet obce Čičava na roky 2019 až 2021 Stiahnuté: 340x

Záverečný účet Obce Čičava a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Stiahnuté: 406x

Finančný rozpočet 2018 Stiahnuté: 399x

Návrh finančného rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020 Stiahnuté: 442x

Finančný rozpočet 2016 a návrh finančného rozpočtu na roky 2017,2018,2019 Stiahnuté: 499x

Záverečný účet Obce Čičava a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Stiahnuté: 432x

Stránka