Navigácia

Obsah

Záverečný účet Obce Čičava a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 Stiahnuté: 17x

Schválený finančný rozpočet obce na roky 2022 až 2024 Stiahnuté: 64x

Návrh finančného rozpočtu obce Čičava na roky 2022 až 2024 Stiahnuté: 69x

Schválený finančný rozpočet obce na roky 2021 až 2023 Stiahnuté: 56x

Návrh finančného rozpočtu obce Čičava na roky 2021 až 2023 Stiahnuté: 58x

Záverečný účet obce Čičava a rozpočtové hospodárenie za rok 2020 Stiahnuté: 78x

Záverečný účet Obce Čičava a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 Stiahnuté: 173x

Schválený finančný rozpočet obce Čičava na roky 2020 až 2022 Stiahnuté: 198x

Návrh finančného rozpočtu obce Čičava na roky 2020 až 2022 Stiahnuté: 179x

Záverečný účet obce Čičava a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Stiahnuté: 274x

Schválený podrobný finančný rozpočet obce Čičava na roky 2019 až 2021 Stiahnuté: 321x

Schválený finančný rozpočet obce Čičava na roky 2019 až 2021 Stiahnuté: 280x

Záverečný účet Obce Čičava a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Stiahnuté: 327x

Finančný rozpočet 2018 Stiahnuté: 343x

Návrh finančného rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020 Stiahnuté: 384x

Finančný rozpočet 2016 a návrh finančného rozpočtu na roky 2017,2018,2019 Stiahnuté: 424x

Záverečný účet Obce Čičava a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Stiahnuté: 352x

Záverečný účet Obce Čičava za rok 2015 Stiahnuté: 375x

Rozpočet obce Čičava 2016-2018 Stiahnuté: 575x

Čerpanie rozpočtu 2015 Stiahnuté: 452x

Stránka