Obsah

ROK 2009

Typ: ostatné
Akcie v obci Čičava

V januári v KD sa konal 3. ročník Fašiangového plesu.

V júli bola ukončená výstavba viacúčelového ihriska s umelým trávnikom a osvetlením v areáli ZŠ.

Úrad vlády SR prispel čiastkou 1,2 mil. Sk. OZ na svojom zasadnutí dňa 31. júla schválilo prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska a poplatky za jeho užívanie.

2. septembra bola odovzdaná investorovi (PEhAES Prešov) 8 b.j. SRO k realizácii nadstavby – oprava strechy.  Nadstavbou vznikli štyri samostatné nájomné byty. Celkové náklady stavby dosahujú výšku do 76 000 €, na ktoré sme dostali dotáciu z MV a RR SR.

Realizovalo sa individuálne napojenie pitnej vody pre 25 b.j., z dotácie z ÚV pre RK vo výške 10 000 €.

V rámci aktivít OcÚ v prospech občanov obce sa vyčistil potok Krahulec v Novej rómskej osade.

21. septembra MF SR a MV poskytli dotáciu na výmenu okien a dverí na budove MŠ v sume cez 18 000 €.

26. decembra  sa v priestoroch Kultúrneho domu konala Štefanská zábava. Výťažok bol použitý na činnosť DHZ.


Vytvorené: 16. 8. 2015
Posledná aktualizácia: 17. 8. 2015 20:08
Autor: