Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č.2-2021 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Čičava, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Čičava.pdf Stiahnuté: 11x | 28.05.2021

stav 04 Stiahnuté: 15x | 28.05.2021

stav 03 Stiahnuté: 14x | 28.05.2021

stav 02 Stiahnuté: 15x | 28.05.2021

stav - schéma ZČ Stiahnuté: 17x | 28.05.2021

Obsah - hlavička Stiahnuté: 15x | 28.05.2021

návrh 04 Stiahnuté: 17x | 28.05.2021

návrh 03 Stiahnuté: 16x | 28.05.2021

návrh 02 Stiahnuté: 16x | 28.05.2021

návrh - schéma ZČ Stiahnuté: 18x | 28.05.2021

Čistopis -ZČ-ZaD2-ÚPN-Čičava Stiahnuté: 13x | 28.05.2021

Čistopis- SprievodnaSprava-ZaD2-UPN-Čičava Stiahnuté: 12x | 28.05.2021

Čistopis -SpravaPPF-ZaD2-UPN-Čičava Stiahnuté: 13x | 28.05.2021

Obsah - Hlavička Stiahnuté: 202x | 28.05.2021

02 navrh Stiahnuté: 220x | 28.05.2021

02 stav Stiahnuté: 279x | 28.05.2021

03 navrh Stiahnuté: 210x | 28.05.2021

03 stav Stiahnuté: 232x | 28.05.2021

04 navrh Stiahnuté: 201x | 28.05.2021

04 stav Stiahnuté: 226x | 28.05.2021

Stránka