Navigácia

Obsah

ZČ-ZaD č.3-ÚPN-Čičava návrh Stiahnuté: 24x | 30.08.2021

SprievodnaSprava-ZaD č.3-UPN-Čičava-návrh Stiahnuté: 28x | 30.08.2021

Schéma stav UPD Stiahnuté: 23x | 30.08.2021

Schéma stav ZaD č.2 Stiahnuté: 14x | 30.08.2021

Schéma stav ZaD č.2 Stiahnuté: 17x | 30.08.2021

Schéma stav UPD Stiahnuté: 8x | 30.08.2021

Schéma návrh ZaD č.3 Stiahnuté: 23x | 30.08.2021

Hlavićka návrh Stiahnuté: 16x | 30.08.2021

03 stav ZaD č.2 Stiahnuté: 15x | 30.08.2021

03 stav UPD Stiahnuté: 10x | 30.08.2021

03 návrh ZaD č.3 Stiahnuté: 24x | 30.08.2021

02 stav ZaD č.2 Stiahnuté: 19x | 30.08.2021

02 stav UPD Stiahnuté: 10x | 30.08.2021

02 návrh ZaD č.3 Stiahnuté: 16x | 30.08.2021

Všeobecne záväzné nariadenie č.2-2021 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Čičava, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Čičava.pdf Stiahnuté: 30x | 28.05.2021

stav 04 Stiahnuté: 31x | 28.05.2021

stav 03 Stiahnuté: 28x | 28.05.2021

stav 02 Stiahnuté: 48x | 28.05.2021

stav - schéma ZČ Stiahnuté: 49x | 28.05.2021

Obsah - hlavička Stiahnuté: 26x | 28.05.2021

Stránka