Navigácia

Obsah

hlavička Stiahnuté: 163x | 13.01.2022

FIN ZČ-ZaD3-ÚPN-Čičava Stiahnuté: 179x | 13.01.2022

FIN SprievodnaSprava-ZaD3-UPN-Čičava Stiahnuté: 206x | 13.01.2022

06 stav Stiahnuté: 215x | 13.01.2022

06 navrh Stiahnuté: 175x | 13.01.2022

03 stav Stiahnuté: 184x | 13.01.2022

03 navrh Stiahnuté: 178x | 13.01.2022

02 stav Stiahnuté: 231x | 13.01.2022

02 navrh Stiahnuté: 169x | 13.01.2022

VZN č. 3/2021 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Čičava, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Čičava. Stiahnuté: 195x | 13.01.2022

ZČ-ZaD č.3-ÚPN-Čičava návrh Stiahnuté: 255x | 30.08.2021

SprievodnaSprava-ZaD č.3-UPN-Čičava-návrh Stiahnuté: 238x | 30.08.2021

Schéma stav UPD Stiahnuté: 303x | 30.08.2021

Schéma stav ZaD č.2 Stiahnuté: 198x | 30.08.2021

Schéma stav ZaD č.2 Stiahnuté: 191x | 30.08.2021

Schéma stav UPD Stiahnuté: 239x | 30.08.2021

Schéma návrh ZaD č.3 Stiahnuté: 190x | 30.08.2021

Hlavićka návrh Stiahnuté: 194x | 30.08.2021

03 stav ZaD č.2 Stiahnuté: 193x | 30.08.2021

03 stav UPD Stiahnuté: 231x | 30.08.2021

Stránka