Navigácia

Obsah

hlavička Stiahnuté: 50x | 13.01.2022

FIN ZČ-ZaD3-ÚPN-Čičava Stiahnuté: 51x | 13.01.2022

FIN SprievodnaSprava-ZaD3-UPN-Čičava Stiahnuté: 71x | 13.01.2022

06 stav Stiahnuté: 68x | 13.01.2022

06 navrh Stiahnuté: 47x | 13.01.2022

03 stav Stiahnuté: 63x | 13.01.2022

03 navrh Stiahnuté: 57x | 13.01.2022

02 stav Stiahnuté: 84x | 13.01.2022

02 navrh Stiahnuté: 55x | 13.01.2022

VZN č. 3/2021 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Čičava, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Čičava. Stiahnuté: 66x | 13.01.2022

ZČ-ZaD č.3-ÚPN-Čičava návrh Stiahnuté: 134x | 30.08.2021

SprievodnaSprava-ZaD č.3-UPN-Čičava-návrh Stiahnuté: 120x | 30.08.2021

Schéma stav UPD Stiahnuté: 140x | 30.08.2021

Schéma stav ZaD č.2 Stiahnuté: 92x | 30.08.2021

Schéma stav ZaD č.2 Stiahnuté: 76x | 30.08.2021

Schéma stav UPD Stiahnuté: 117x | 30.08.2021

Schéma návrh ZaD č.3 Stiahnuté: 75x | 30.08.2021

Hlavićka návrh Stiahnuté: 81x | 30.08.2021

03 stav ZaD č.2 Stiahnuté: 81x | 30.08.2021

03 stav UPD Stiahnuté: 91x | 30.08.2021

Stránka