Vývoz odpadu 2019

WEB stránka ZŠ Čičava

ZŠ

Kontakt

Obec Čičava

Obecný úrad
Čičava 41
Vranov nad Topľou
093 01

Tel.:
+421 57 442 20 00

e-mail:
obec@cicava.sk

IČO: 00332305

VÚB a.s. Vranov n/T

Č. ú. 23620632/0200

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

Navigácia

Obsah

Obsah - Hlavička Stiahnuté: 58x | 05.04.2019

02 navrh Stiahnuté: 64x | 05.04.2019

02 stav Stiahnuté: 74x | 05.04.2019

03 navrh Stiahnuté: 61x | 05.04.2019

03 stav Stiahnuté: 61x | 05.04.2019

04 navrh Stiahnuté: 66x | 05.04.2019

04 stav Stiahnuté: 55x | 05.04.2019

schema ZČ - navrh Stiahnuté: 62x | 05.04.2019

schema ZČ - stav Stiahnuté: 66x | 05.04.2019

Príloha-I-PPF-Tabuľky-Čistopis-ZaD1-ÚPN-Čičava-02-2019 Stiahnuté: 67x | 05.04.2019

Príloha-I-PPF-Správa-Čistopis-ZaD1-UPN-Čičava-02-2019 Stiahnuté: 62x | 05.04.2019

Príloha-II-Záväzná Časť-Plné Znenie-Čistopis-ZaD1-ÚPN-Čičava-02-2019 Stiahnuté: 69x | 05.04.2019

A.Textová časť-Správa-Čistopis-ZaD1-UPN-Čičava-02-2019 Stiahnuté: 55x | 05.04.2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Čičava 3/2009 zo dňa 31. júla 2009- Záväzná časť UP obce Čičava Stiahnuté: 84x | 05.03.2019

10.výkres 6 2008 návrh Model Stiahnuté: 313x | 16.08.2015

9.výkres 5 2008 návrh Model Stiahnuté: 287x | 16.08.2015

8.výkres 4 2008 návrh Model Stiahnuté: 258x | 16.08.2015

7.výkres 3 2008 návrh Model Stiahnuté: 256x | 16.08.2015

6.výkres 2 2008 návrh Model Stiahnuté: 278x | 16.08.2015

5.výkres 1 2008 návrh Model Stiahnuté: 311x | 16.08.2015

Stránka