Vývoz odpadu 2019

WEB stránka ZŠ Čičava

ZŠ

Kontakt

Obec Čičava

Obecný úrad
Čičava 41
Vranov nad Topľou
093 01

Tel.:
+421 57 442 20 00

e-mail:
obec@cicava.sk

IČO: 00332305

VÚB a.s. Vranov n/T

Č. ú. 23620632/0200

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

Navigácia

Obsah

Archiv

Objednávky

Vodostav Vranov s.r.o.

Objednávka na opravu a údržbu ZŠ

2011-12-05-131745-obj._vodostav.pdf Stiahnuté: 194x | 02.09.2015

Vodostav Vranov s.r.o.

14. Objednávka na opravu a údržbu ZŠ

2011-12-05-131745-obj._vodostav.pdf Stiahnuté: 190x | 14.08.2015

Decent Michalovce

13. Obj. PC, klávesnia

2011-05-18-132957-Dok1.pdf Stiahnuté: 194x | 14.08.2015

Decent Michalovce

12. Softwarové služby

2011-05-18-132248-Dok1.pdf Stiahnuté: 193x | 14.08.2015

Radoslav Kasarda

11. Stolárske šalovacie práce

2011-05-18-131504-Dok1.pdf Stiahnuté: 289x | 14.08.2015

Bistro Dominika

10. Strava pre zastupiteľstvo OcÚ

2011-05-18-124545-Dok1.pdf Stiahnuté: 191x | 14.08.2015

Objednávka

8. Didakt. materiál

2011-03-07-101429-Dok4.doc Stiahnuté: 182x | 14.08.2015

Objednávka

8. Didakt. materiál

2011-03-07-101429-Dok4.doc Stiahnuté: 207x | 14.08.2015

Objednávka ŠEVT

7. Vysvedčenia pre ZŠ

2011-03-07-100950-Dok1.doc Stiahnuté: 173x | 14.08.2015

Objednávka Malý Ján Astra

6. Čistiace prostriedky

2011-03-07-100851-Dok2.doc Stiahnuté: 175x | 14.08.2015

Objednávka Gréckokat. arcibiskupstvo

5. Metodika pre 1.,2.,3. ročník

2011-03-07-095247-Dok1.doc Stiahnuté: 157x | 14.08.2015

Objednávka Štýl Ivanov

4. Kalové čerpadlo pre ZŠ

2011-03-07-081643-objedn__vka_kalov_____erpadlo.doc Stiahnuté: 180x | 14.08.2015

Objednávka LPSI Prešov

3. Vypracovanie projektového spisu Terénna práca

2011-03-07-080956-Objedn__vka__Ter__nna_pr__ca.doc Stiahnuté: 169x | 14.08.2015

Objednávka ABC Live

2. Materiál pre MŠ

2011-03-07-080508-objedn__vka_pre_M__.doc Stiahnuté: 179x | 14.08.2015

Objednávka

1. Materiál na opravu strechy

2011-03-07-075408-obj._klince.doc Stiahnuté: 171x | 14.08.2015

Zmluvy

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva - Výstavba kamerového a bezpečnostného systému v obci Čičava.pdf Stiahnuté: 140x | 22.04.2015

Súhrnný návrh poistnej zmluvy PP01 č.9873010643

91. Poistenie majetku "Regenerácia centra - odstraňovanie škôd po povodniach v r. 2010"

2015-08-24-120814-poistn___zmluva_allianz_sp.pdf Stiahnuté: 191x | 02.09.2015

Rámcová dohoda o zákazke na dodávku tovaru č. 1/2015

90.Zverejnená dňa 21.08.2015

2015-08-21-121121-document__4_.pdf Stiahnuté: 220x | 02.09.2015

17.Dodatok k zmluve o doplnkovom dôch.sporení

ING Tatry -Sympatia -zverejnené na obecnej tabuli 28.11.2013

2013-11-29-173826-dodatok_k_zmluve.pdf Stiahnuté: 212x | 16.08.2015

ZMLUVA O DIELO

84. Rekonštrukcia a pristavba OcU a Hasičskej zbrojnice

2015-07-10-102458-zmluva_1_.pdf Stiahnuté: 275x | 14.08.2015

Stránka