Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.02.2018

Návrh Zmluvy o dielo č. 2302218

Návrh zmluvy o dielo č. 2302218

4 800,00 EUR

Ing.arch.Jozef Bednár, autorizovaný architekt

Obec Čičava

26.02.2018

Kúpna zmluva č. Z20187796-Z

Kúpna zmluva č. Z20187796-Z

57 594,24 EUR

Up Slovensko, s.r.o.

Obec Čičava

21.02.2018

Zmluva o poskytnutí FP na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Zmluva o poskytnutí FP na záujmové vzdelávanie det

400,00 EUR

Obec Čičava

Mesto Vranov nad Topľou

16.02.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 11/2018

11/2018

39,68 EUR

Vlastníci pozemkov

Obec Čičava

16.02.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 3/2018

3/2018

355,84 EUR

Vlastníci pozemkov

Obec Čičava

08.02.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

6/2018

81,92 EUR

Vlastníci pozemkov

Obec Čičava

08.02.2018

Zamestnávateľská zmluva

00332305

Neuvedené

DDS TATRA BANKY, a.s.

Obec Čičava

08.02.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

5/2018

577,28 EUR

Vlastníci pozemkov

Obec Čičava

17.01.2018

Zmluva o vzájomnej spolupráci

Zmluva o vzájomnej spolupráci

Neuvedené

Obec Čičava

DAMMAD s.r.o.

02.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti MV SR, na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity

Zmluva o poskytnutí dotácie

7 000,00 EUR

Obec Čičava

Ministerstvo vnútra SR

29.12.2017

Nájomné zmluvy o nájme obecného bytu odlišného štandardu

Nájomné zmluvy 12 b.j.

Neuvedené

Nájomníci bytov

Obec Čičava

29.12.2017

Nájomné zmluvy o nájme obecného bytu odlišného štandardu

Nájomné zmluvy Zelené bunky

Neuvedené

Nájomníci bytov

Obec Čičava

29.12.2017

Nájomné zmluvy o nájme obecného bytu odlišného štandardu

Nájomné zmluvy 19 b.j.

Neuvedené

Nájomníci bytov

Obec Čičava

29.12.2017

Nájomné zmluvy o nájme obecného bytu odlišného štandardu

Nájomné zmluvy 6 b.j.

Neuvedené

Nájomníci bytov

Obec Čičava

29.12.2017

Nájomné zmluvy o nájme obecného bytu odlišného štandardu

Nájomné zmluvy 5 b.j.

Neuvedené

Nájomníci bytov

Obec Čičava

29.12.2017

Nájomné zmluvy o nájme obecného bytu odlišného štandardu

Nájomné zmluvy bytovka č.161

Neuvedené

Nájomníci bytov

Obec Čičava

14.12.2017

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 30.11.2016

Dodatok č. 1

Neuvedené

JANEP s.r.o.

Obec Čičava

04.12.2017

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Čičava

23.11.2017

Zmluva č. 550/17/PZS o poskytovaní služieb v oblasti pracovnej zdravotnej služby, služieb v oblasti bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi

550/17/PZS

Neuvedené

Jaroslav Kačmár - HasPO

Obec Čičava

08.11.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich

Dodatok č.1

Neuvedené

Obec Čičava

HOOK, s.r.o.

18.10.2017

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena

Neuvedené

Obec Čičava

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

10.10.2017

Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2017/000786-003

USVRK-OIP-2017/000786-003

Neuvedené

Obec Čičava

Ministerstvo vnútra SR

02.10.2017

Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich

Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z n

Neuvedené

Obec Čičava

HOOK, s.r.o.

28.09.2017

Rámcová dohoda o zákazke na dodávku tovaru č, 2/9/2017

2/9/2017

Neuvedené

FRAPEK, s.r.o.

Obec Čičava

25.09.2017

Poistná zmluva

2405734088

599,43 EUR

Obec Čičava

Generali poisťovňa, a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: