Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.03.2020

Dodatok č.2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok č.2 k Zmluve o zabezpečení systému združen

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Čičava

03.03.2020

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

250,00 EUR

Obec Čičava

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. Associates, s.r.o.

27.02.2020

Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-002829 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MVSR

Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-002829

11 264,06 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Čičava

21.02.2020

Dodatok č. 1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Dodatok č. 1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v

Neuvedené

FÚRA s.r.o.

Obec Čičava

20.02.2020

Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2018/00768-070

Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-20

Neuvedené

Obec Čičava

Ministerstvo vnútra SR

18.02.2020

Poistenie vozidiel - Moje auto KASKO

Poistka číslo: 700784181

Neuvedené

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Obec Čičava

18.02.2020

Poistenie vozidiel - Moje auto KASKO

Poistka číslo: 700784224

Neuvedené

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Obec Čičava

11.02.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na obdobie prvý polrok 2020

Zmluva o poskytnutí FP

62,00 EUR

Obec Čičava

Základná škola Michalovce

11.02.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

207 735,86 EUR

Obec Čičava

Ministerstvo životného prostredia

10.02.2020

Povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Poistka číslo: 8019368544

Neuvedené

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Obec Čičava

10.02.2020

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Poistka číslo 8019368547

Neuvedené

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Obec Čičava

10.02.2020

Dodatok č. 11 K Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu zo dňa 17.2.2003 v znení dodatku č. 1 až č.10

Dodatok č. 11

Neuvedené

Obec Čičava

Mesto Vranov nad Topľou

04.02.2020

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Zmluva o poskytovaní FP

682,00 EUR

Mesto Vranov nad Topľou

Obec Čičava

27.01.2020

Dohoda č. 20/40/054/63

Dohoda č. 20/40/054/63

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Čičava

31.12.2019

Nájomné zmluvy o nájme obecného bytu odlišného štandardu

Nájomné zmluvy 2020 Zelené bunky

Neuvedené

Nájomníci bytov

Obec Čičava

31.12.2019

Nájomné zmluvy o nájme obecného bytu odlišného štandardu

Nájomné zmluvy 2020 19 b.j.

Neuvedené

Nájomníci bytov

Obec Čičava

31.12.2019

Nájomné zmluvy o nájme obecného bytu odlišného štandardu

Nájomné zmluvy 2020 6 b. j.

Neuvedené

Nájomníci bytov

Obec Čičava

31.12.2019

Nájomné zmluvy o nájme obecného bytu odlišného štandardu

Nájomné zmluvy 2020 12 b. j.

Neuvedené

Nájomníci bytov

Obec Čičava

31.12.2019

Nájomné zmluvy o nájme obecného bytu odlišného štandardu

Nájomné zmluvy 2020 5 b.j.

Neuvedené

Nájomníci bytov

Obec Čičava

30.12.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Čičava

06.12.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OPĽZ/309/2019

Neuvedené

Obec Čičava

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

11.11.2019

Zmluva o dielo 62/2019

Zmluva o dielo 62/2019

Neuvedené

Obec Čičava

Martin Velčko - ZEMWELL - geodetická kancelária

11.11.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čičava v roku 2019

Dodatok č.1

Neuvedené

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Čičava

Obec Čičava

29.10.2019

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci číslo zmluvy: USVRK-OIP-2019/0

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Čičava

29.10.2019

Dodatok 2/2019 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Dodatok 2/2019 k zmluve o poskytovaní služieb v ob

Neuvedené

FÚRA s.r.o.

Obec Čičava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: