Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.09.2015

Dodatok k Zmluve o pripojení k Informačnému systému DCOM

ZLP-2014-0262/OPIS

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska DEUS

Obec Čičava

21.09.2015

Poistná zmluva

9872010288

100,00 EUR

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Obec Čičava

07.09.2015

Zmluva o dodávkach kŕmnych odpadov zo ŠJ pri MŠ Čičava č. 35

Zmluva o dodávkach kŕmnych odpadov

0,00 EUR

Obec Čičava

Katarína Repková

Nájomné zmluvy 12 b.j. Čičava

Nájomné zmluvy 12 b.j.

0,00 EUR

Obec Čičava

Nájomníci bytov

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby č. 190215-1

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby č. 19021

1 000,00 EUR

Diervilla, spol. s r.o.

Obec Čičava

Nájomné zmluvy 19 b.j. Čičava

Nájomné zmluvy 19 b.j.

0,00 EUR

Obec Čičava

Nájomníci bytov

Nájomné zmluvy 6 b.j. Čičava

Nájomné zmluvy 6 b.j.

0,00 EUR

Obec Čičava

Nájomníci bytov

Nájomné zmluvy Zelené bunky

Nájomné zmluvy Zelené bunky

0,00 EUR

Obec Čičava

Nájomníci bytov

Nájomné zmluvy bytovka č. 161

Nájomné zmluvy bytovka č. 161

0,00 EUR

Obec Čičava

Nájomníci bytov

Dodatok č. 1 k dohode č. 16/40/012/149

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Čičava

Nájomné zmluvy 5 b.j. Čičava

Nájomné zmluvy 5 b.j.

0,00 EUR

Obec Čičava

Nájomníci bytov

Nájomná zmluva č. 1/2017 o nájme obecného bytu odlišného štandardu

Nájomná zmluva 19 b.j.

0,00 EUR

Obec Čičava

Erika Fiľová

Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému DCOM

Dodatok č.1

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska DEUS

Obec Čičava

Zmluva o dielo č. 10/2016 PD

Zmluva o dielo č. 10/2016 PD

5 820,00 EUR

DD-ARCH s.r.o.

Obec Čičava

Poistenie Školák

2401537511

466,00 EUR

Generali poisťovňa, a.s.

Základná škola Čičava, Obec Čičava

Poistenie Školák

2401537288

123,00 EUR

Generali poisťovňa, a.s.

Materská škola Čičava, Obec Čičava

Zmluva o dielo č. 08/2016 PD

Zmluva o dielo č. 08/2016 PD

5 640,00 EUR

DD-ARCH s.r.o.

Obec Čičava

Dohoda číslo 16/40/052/670 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci

Dohoda č. 16/40/052/670

5 637,60 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Čičava

Zmluva o dielo č. 09/09/2016

Zmluva o dielo č. 09/09/2016

10 898,40 EUR

JANEP s.r.o.

Obec Čičava

Zmluva o dodávkach kŕmnych odpadov

Zmluva o dodávkach kŕmnych odpadov

0,00 EUR

Obec Čičava

Mgr. Katarína Demčáková

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čičava v roku 2016

2/2016

2 000,00 EUR

Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov v Čičave

Obec Čičava

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čičava v roku 2016

1/2016

2 000,00 EUR

RKC farnosť Michalok

Obec Čičava

Zmluva o dielo 27/2016

27/2016

100,00 EUR

Martin Velčko - ZEMWELL - geodetická kancelária

Obec Čičava

Zmluva o dielo 24/2016

24/2016

264,00 EUR

Martin Velčko - ZEMWELL - geodetická kancelária

Obec Čičava

Zmluva o dielo č. 3/2016

3/2016

11 580,00 EUR

VodoKap-SK, s.r.o.

Obec Čičava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: