Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany

Rámcová dohoda o zákazke na dodávku tovaru č. 01/08/2016

01/08/2016

0,00 EUR

MCK+ s.r.o.

Obec Čičava

Zmluva o dielo č. 01/08/2016

01/08/2016

34 832,59 EUR

Vicen Peter STAV - GIPS

Obec Čičava

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

69 378,58 EUR

Miroslav Pipta

Obec Čičava

Darovacia zmluva 3047

Darovacia zmluva 3047

0,00 EUR

SR - Centrum vedecko-technických informácií SR

Obec Čičava

Dohoda č. 16/40/054/47 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niek

Dohoda č. 16/40/054/47

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Čičava

Dohoda číslo 30/§ 52/2016/NP PZ VAOTP o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci

Dohoda číslo 30/§ 52/2016/NP PZ VAOTP

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Čičava

Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb

Zmluva o elektronickej komunikácii

0,00 EUR

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Obec Čičava

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb za paušálnu odmenu

Dodatok č. 1

180,00 EUR

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA - JUDr. STANISLAV KAŠČÁK. s.r.o.

Obec Čičava

Zmluva o poskytovaní technickej služby

092016

0,00 EUR

Vadimír Demčák

Obec Čičava

Zmluva o poskytovaní právnych služieb za paušálnu odmenu podľa vyhl. čís. 6552004 Z.z.

Zmluva o poskytovaní právnych služieb za paušálnu

150,00 EUR

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA - JUDr. STANISLAV KAŠČÁK. s.r.o.

Obec Čičava

Dodatok č. 1 k dohode o poskytnutí FP na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Čičava

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie

4 400,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Čičava

Zmluva o výpožičke

KRHZ-PO-433-062/2015

0,00 EUR

SR-MV SR

Obec Čičava

Kúpna zmluva

KZ č. Z201537644_Z

57 300,00 EUR

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Obec Čičava

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Dodatok č.1/2015

0,00 EUR

JUDr. Ernest Vokál

Obec Čičava

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čičava v roku 2015

11/2015/2

1 000,00 EUR

Obec Čičava

Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov v Čičave

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čičava v roku 2015

11/2015/1

2 000,00 EUR

Obec Čičava

RKC farnosť Michalok

Dohoda o poskytnutí FP na podporu vytvorenia prac.miesta pre znevýhodnených UoZ

Dohoda č. 6/2015/§ 54 - ŠnZ

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Čičava

Dodatok č. 2 ku komisionárskej zmluve zo dňa 28.2.2001

Dodatok č.2

0,00 EUR

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Obec Čičava

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

5190023225

201,50 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna insurance group

Obec Čičava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: