Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.12.2020

Nájomné zmluvy o nájme obecného bytu odlišného štandardu

Nájomné zmluvy 2021 bytovka 161

Neuvedené

Nájomníci bytov

Obec Čičava

31.12.2020

Nájomné zmluvy o nájme obecného bytu odlišného štandardu

Nájomné zmluvy 2021 5 b.j.

Neuvedené

Nájomníci bytov

Obec Čičava

31.12.2020

Nájomné zmluvy o nájme obecného bytu odlišného štandardu

Nájomné zmluvy 2021 6 b.j.

Neuvedené

Nájomníci bytov

Obec Čičava

31.12.2020

Nájomné zmluvy o nájme obecného bytu odlišného štandardu

Nájomné zmluvy 2021 12 b.j.

Neuvedené

Nájomníci bytov

Obec Čičava

31.12.2020

Nájomné zmluvy o nájme obecného bytu odlišného štandardu

Nájomné zmluvy 2021 Zelené bunky

Neuvedené

Nájomníci bytov

Obec Čičava

30.12.2020

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

č. O/2021/F/44

Neuvedené

ELEKOS

Obec Čičava

28.12.2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

4,00 EUR

Prenajímatelia

Obec Čičava

22.12.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

48 432,30 EUR

Obec Čičava

NOMIland s.r.o.

14.12.2020

Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb

Neuvedené

BM PROTECT s.r.o.

Obec Čičava

01.12.2020

Zmluva o dielo

59/2020

875,00 EUR

Martin Velčko - ZEMWELL - geodetická kancelária

Obec Čičava

01.12.2020

Zmluva o dielo č. 30/11/2020

30/11/2020

15 081,00 EUR pätnásťtisícosemdesiatjedeneur

CLEAN-ED s.r.o.

Obec Čičava

30.11.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

Neuvedené

Obec Čičava

SR - Štatistický úrad SR

20.11.2020

Protokol č. 04719/2020-OV-0250189/20-00

04719/2020-OV-0250189/20-00

Neuvedené

Obec Čičava

Slovenský pozemkový fond

20.11.2020

Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP

Dodatok č. 3 k OPKZP-PO1-SC111-2017-32/04

205 368,91 EUR

Obec Čičava

Ministerstvo životného prostredia

19.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/2403

20 000,00 EUR

Obec Čičava

Ministerstvo financií SR

30.10.2020

Úrazové poistenie počas aktivačnej činnosti

č. 5190052325

13,28 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna insurance group

Obec Čičava

30.10.2020

Dohoda č. 20/40/054/360

č. 20/40/054/360

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Čičava

26.10.2020

Zmluva o dielo č. 23102020 na vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie uzatvorená podľa Obchodného zákonníka

23102020

3 200,00 EUR

Ing. arch. Jozef Bednár, autorizovaný architekt

Obec Čičava

22.10.2020

Zmluva o výpožičke

KRHZ-PO-VO-309-056/2020

60 594,60 EUR

Obec Čičava

Ministerstvo vnútra SR

30.09.2020

Dohoda č. 20/40/054/345

Dohoda č. 20/40/054/345

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Čičava

29.09.2020

Kúpna zmluva pre stavbu: Zlepšenie občianskej infraštruktúry v obci Čičava

573/98/2020/IÚ

1,00 EUR

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Čičava

28.09.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Čičava

23.09.2020

Mandátna zmluva č. 10/2020

10/2020

1 200,00 EUR

Ing. Iveta Sabaková

Obec Čičava

21.09.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/5/2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/5/2020

Neuvedené

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Obec Čičava

18.09.2020

Zmluva o dielo

16092020

25 418,21 EUR

PROFIL INVEST 11 s.r.o.

Obec Čičava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: